Resultats de la cerca bàsica: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
81. 'ser' o 'estar'? / 'ser a punt' o 'estar a punt'? / 'Estar' davant de complements preposicionals
Font Fitxes de l'Optimot
Es fa servir el verb estar (i no ser) en les oracions en què l'atribut va introduït per una preposició, expressa un estat fruit d'un canvi o procés i no té valor locatiu. Per exemple: estar a punt: La funció està a punt de començar (i no és a punt de començar). estar a l'abast: L'habitatge no [...]
82. Infinitiu amb valor d'imperatiu / Ordres, instruccions o recomanacions / 'Empènyer' o 'Empenyeu'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: Premeu el botó (i no Prémer el botó). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc [...]
83. 'un d'agost' o 'u d'agost'? / 'oferta de dos per u' o 'oferta de dos per un'? / 'u' o 'un'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, la forma u pot qualificar un nom indicant ordre d'aparició, de col·locació o de successió, com a sinònim de primer. Per exemple: l'any u després de Crist (i no l'any un després de Crist) el dia vint-i-u de març (i no el dia vint-i-un de març) el segle u abans de Crist (i no el segle [...]
84. Concordança en oracions copulatives amb nom col·lectiu o pronom neutre al subjecte / Concordança en oracions copulatives d'identificació (o reversibles) / 'La reclamació principal és les millores salarials' o 'La reclamació principal són les millores salarials'?
Font Fitxes de l'Optimot
neutre, perquè fa la funció d'un nom col·lectiu. Per exemple: Això són bestieses. Allò era un guirigall. 2. En oracions copulatives d'identificació (o reversibles) Les oracions copulatives d'identificació són les oracions copulatives en què el subjecte i el predicat es poden intercanviar sense que [...]
85. 'cantí' o 'vaig cantar'? / 'sentí' o 'va sentir'? / Usos del passat simple i el passat perifràstic
Font Fitxes de l'Optimot
estil. Així doncs, en un mateix text o en un mateix paràgraf es poden intercalar totes dues formes, malgrat que en els diàlegs se sol fer servir el passat perifràstic per reflectir així la parla oral.  [...]
86. 'caure' o 'caure-hi'? / 'Ara no caic en qui és' o 'Ara no hi caic en qui és'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb caure, que en sentit general significa 'moure's pel propi pes amb un moviment de translació de dalt a baix', també té el sentit de 'encertar', 'comprendre' o 'recordar' una cosa. Per exemple: Em sembla que conec aquella noia, però ara mateix no caic en qui és. Quan no apareix [...]
87. 'caure's' o 'caure'? / 'es cau' o 'cau'? / És correcte el verb 'caure' en sentit pronominal?
Font Fitxes de l'Optimot
caure Un dels significats més habituals del verb intransitiu caure és el d''una cosa, desprendre's d'allò que li impedia de cedir a l'acció de la gravetat'. Aquest verb no té forma pronominal (caure's) i, per tant, no és adequat usar-lo pronominalment. Per exemple: Les fulles dels arbres cauen  [...]
88. 'El nen no em menja bé' o 'El nen no menja bé'? / Datiu ètic o d'interès
Font Fitxes de l'Optimot
El datiu ètic o d'interès és un pronom feble (em, et, li, ens, us o els) que expressa la relació afectiva d'una persona amb la situació designada pel verb, i és propi de la llengua oral i els registres informals. Per exemple: Últimament el nen no em menja bé. Vigileu, no fos cas que arrenqui a [...]
89. 'així, doncs' o 'així doncs'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'adverbi així, que significa 'd'aquesta manera' pot anar reforçat amb la conjunció doncs. La combinació d'aquests dos elements s'escriu separada per una coma: així, doncs. Per exemple: Així, doncs, no cal que vinguis. Així, doncs, no aniràs al cinema? Ara bé, aquesta combinació s'ha anat lexica [...]
90. 'contra-direcció', 'en contra direcció' o 'contra direcció'?
Font Fitxes de l'Optimot
contra direcció L'expressió contra direcció està formada per dues paraules que s'escriuen separades: la primera és la preposició contra i la segona, el nom direcció. Per exemple: Un vehicle va circular contra direcció per l'autopista. Aquesta expressió no s'escriu ni amb les dues paraules junte [...]
Pàgines  9 / 47 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>