Resultats de la cerca criteris: 681

81. Equivalències castellà - català. solicitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
solicitar v tr - sol·licitar v tr Demanar formalment una cosa a una autoritat. [...]
82. Equivalències castellà - català. gravar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
gravar v tr-gravar v tr Posar una càrrega sobre un bé; carregar amb un impost una activitat comercial o laboral, un producte, una propietat, un guany econòmic, etc. [...]
83. Equivalències castellà - català. por cuenta ajena loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por cuenta ajena loc - per compte d'altri loc Dit d'una persona que treballa a càrrec d'una altra persona o en nom d'una altra persona. [...]
84. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expropiar v tr-expropiar v tr Un organisme públic, quedar-se la propietat d'un bé que és d'algú altre per a una utilitat pública, generalment a canvi d'una indemnització. CA: Han d'expropiar la finca per tal de fer-hi una carretera. Una casa expropiada. [...]
85. Equivalències castellà - català. bien inmueble m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien inmueble m - bé immoble / bé seent / bé arrel m Bé que té una situació fixa i que no pot traslladar-se d'una banda a una altra. [...]
86. Equivalències castellà - català. anular v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
anular v tr-anul·lar v tr Fer nul un procés, un judici, una sentència, una resolució, etc. [...]
87. Equivalències castellà - català. deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deuda f-deute m Quantitat de diners que una persona física o jurídica deu a una altra. [...]
88. Equivalències castellà - català. subvencionar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvencionar v tr - subvencionar v tr Donar una subvenció a algú o a una entitat. [...]
89. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles que incorporen, a més d'inicials de mots plens, inicials d'articles, de preposicions o de conjuncions. En la formació d'aquestes sigles hi sol haver una intencionalitat clara del creador, amb l'objectiu d'obtenir una sigla llegible sillàbicament o de distingir-la d'altres. PIME petita i mitjana [...]
90. Equivalències castellà - català. concesión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concesión f - concessió f Autorització legal per fer una obra o dur a terme una explotació. NOTA: Quan es tracta d'una autorització administrativa, també se'n pot dir llicència. [...]
Pàgines  9 / 69 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>