Resultats de la cerca criteris: 681

81. Documentació administrativa. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'acta és un document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi hagi constància ( Diccionari de la llengua catalana ). [...]
82. Equivalències castellà - català. bien mueble m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien mueble m-bé moble / bé movent m Bé que no té una situació fixa i que pot traslladar- se d'una banda a una altra. [...]
83. Equivalències castellà - català. solicitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
solicitar v tr - sol·licitar v tr Demanar formalment una cosa a una autoritat. [...]
84. Equivalències castellà - català. gravar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
gravar v tr-gravar v tr Posar una càrrega sobre un bé; carregar amb un impost una activitat comercial o laboral, un producte, una propietat, un guany econòmic, etc. [...]
85. Equivalències castellà - català. por cuenta ajena loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por cuenta ajena loc - per compte d'altri loc Dit d'una persona que treballa a càrrec d'una altra persona o en nom d'una altra persona. [...]
86. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expropiar v tr-expropiar v tr Un organisme públic, quedar-se la propietat d'un bé que és d'algú altre per a una utilitat pública, generalment a canvi d'una indemnització. CA: Han d'expropiar la finca per tal de fer-hi una carretera. Una casa expropiada. [...]
87. Equivalències castellà - català. bien inmueble m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien inmueble m - bé immoble / bé seent / bé arrel m Bé que té una situació fixa i que no pot traslladar-se d'una banda a una altra. [...]
88. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
general per al cas de la demanda, que són el fonament per a l'estructuració d'aquest docu- ment. D'acord amb l'esmentat article, la demanda ha de contenir: ? les dades i les circumstàncies d'identificació de la part demandant i de la part demandada i el domicili o la residència en què poden ser citats ? [...]
89. Equivalències castellà - català. anular v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
anular v tr-anul·lar v tr Fer nul un procés, un judici, una sentència, una resolució, etc. [...]
90. Equivalències castellà - català. deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deuda f-deute m Quantitat de diners que una persona física o jurídica deu a una altra. [...]
Pàgines  9 / 69 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>