Resultats de la cerca criteris: 195

81. Abreviatures. Escriptura. Cursiva  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. equival al mot passeig [...]
82. Equivalències castellà - català. disposición f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
disposición f - disposició f Allò que està especificat en un document legal i que té caràcter imperatiu. NOTA: En normes, lleis, reglaments, etc., fa referència als elements que s'afegeixen al final, fora de l'articulat. CA: Les disposicions de la llei. Disposició transitòria, addicional, final [...]
83. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
persona que tradueix pot adoptar alguna mesura per evitar confusions, quan el context no sigui prou aclaridor, si no ho ha fet qui ha redactat el text. Per exemple, si ens trobem un cas com: «En una entrevista a la directora general de Carreteres i al director general de Carreteres...» 12 En una traducció [...]
84. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la distribució en l'espai d'aquesta informació, sol anar o bé al quadre on hi ha les referències, o bé al final del full. A aquestes dues situacions cal afegir que el nom i l'adreça del receptor també es poden ajustar a l'espai corresponent a la finestreta dels sobres que en portin [...]
85. Sigles i acrònims. Traducció. Noms comuns  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles o els acrònims usats com a noms comuns i que no siguin marques registrades, ens ofereixen la possibilitat d'adaptar-los al català si la llengua originària de formació no és aquesta. Llavors, la traducció del concepte i de la sigla o l'acrònim és competència dels terminòlegs. sida [...]
86. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
87. Equivalències castellà - català. costas procesales f pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
costas procesales f pl-costes processals f pl Conjunt de despeses que origina un procés judicial i que han de pagar les parts litigants o, en alguns casos, només una part. CA: Us heu de fer càrrec de les costes processals. Condemna a pagar les costes. Condemna al pagament de les costes. Condemna a [...]
88. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient. [...]
89. Equivalències castellà - català. escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subjecte al dret administratiu o d'una disposició de caràcter general de rang inferior a la llei. [...]
90. Equivalències castellà - català. enterado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
enterado m - coneixement m Declaració que fa una persona o un òrgan administratiu mitjançant la qual notifica que s'ha assabentat del contingut d'un document o d'un acte administratiu. NOTA: Quan s'usa al peu d'un document com a fórmula que precedeix una signatura, l'equivalència en català és n'he [...]
Pàgines  9 / 20 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>