Resultats de la cerca frase exacta: 112

81. maniobra de Frenzel
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Maniobra consistent a empassar un glop d'aire sense completar la deglució ni tapar-se el nas per no fer sobrepressió, a fi de compensar la pressió de l'aire que hi ha dins l'orella mitjana. [...]
82. màscara d'oxigen
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Careta per a administrar oxigen, que s'utilitza en ascensions a muntanyes de gran altitud, i que serveix per a compensar el dèficit d'oxigen a la sang produït per la disminució de la pressió atmosfèrica. [...]
83. màscara d'oxigen
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Careta per a administrar oxigen, que s'utilitza en ascensions a muntanyes de gran altitud, i que serveix per a compensar el dèficit d'oxigen a la sang produït per la disminució de la pressió atmosfèrica. [...]
84. zona de càrrega espacial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Regió semiconductora d'una ^junció PN^ o d'un ^contacte metall-semiconductor^ que presenta una càrrega neta. Aquesta càrrega està produïda per un dèficit de portadors que no arriben a compensar la càrrega de les impureses ionitzades. [...]
85. principi de no-compensació
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Principi comptable segons el qual no es poden compensar les partides de l'actiu i el passiu del balanç de situació ni les de les despeses i els ingressos que integren el compte de pèrdues i guanys. [...]
86. equalització adaptativa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Equalització en què els coeficients de l'equalitzador s'actualitzen contínuament a partir de les noves dades rebudes per tal d'adaptar-se als possibles canvis en la resposta en impuls del canal que s'ha de compensar. [...]
87. compte corrent
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Contracte entre dues persones físiques o jurídiques mitjançant el qual s'aporten actius a compensar periòdicament de manera que a la fi del període se'n pot exigir el saldo i els interessos en cas que hagi estat pactat. [...]
88. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
89. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
90. marge de variació
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Import que les entitats de contrapartida apliquen als actius de garantia utilitzats en les operacions temporals d'injecció de liquiditat a fi de compensar eventuals fluctuacions del valor de mercat d'aquests actius per sota d'un nivell establert. [...]
Pàgines  9 / 12 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>