Resultats de la cerca frase exacta: 106

81. principi de no-compensació
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Principi comptable segons el qual no es poden compensar les partides de l'actiu i el passiu del balanç de situació ni les de les despeses i els ingressos que integren el compte de pèrdues i guanys. [...]
82. equalització adaptativa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Equalització en què els coeficients de l'equalitzador s'actualitzen contínuament a partir de les noves dades rebudes per tal d'adaptar-se als possibles canvis en la resposta en impuls del canal que s'ha de compensar. [...]
83. compte corrent
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Contracte entre dues persones físiques o jurídiques mitjançant el qual s'aporten actius a compensar periòdicament de manera que a la fi del període se'n pot exigir el saldo i els interessos en cas que hagi estat pactat. [...]
84. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
85. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
86. marge de variació
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Import que les entitats de contrapartida apliquen als actius de garantia utilitzats en les operacions temporals d'injecció de liquiditat a fi de compensar eventuals fluctuacions del valor de mercat d'aquests actius per sota d'un nivell establert. [...]
87. provisió per a fluctuació de valors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Provisió obligatòria que té per objecte compensar les oscil·lacions que es produeixin en la cotització dels valors mobiliaris destinats a les reserves legals, i que es nodreix amb una aportació acumulativa d'un tant per cent en cada exercici. [...]
88. signe de Bielschowsky
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
En les paràlisis del nervi patètic (afectació del múscul oblic major de l'ull) es produeix una desviació del globus ocular cap a dintre, que el malalt intenta de compensar tot desviant el cap vers l'espatlla oposada. [...]
89. convertidor analògic-digital de quàdruple rampa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Convertidor analògic-digital de doble rampa en què, després del cicle de conversió del senyal, l'entrada es commuta a la referència del circuit i es repeteix el procés. D'aquesta manera es poden compensar els errors d'òfset del convertidor. [...]
90. agrupament d'accions
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Operació consistent a ajuntar diverses accions ja emeses per crear accions de valor nominal augmentat proporcionalment sense afectar el capital social d'una empresa, generalment amb la intenció de compensar caigudes importants a la borsa i facilitar els moviments econòmics de l'entitat afectada. [...]
Pàgines  9 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>