Resultats de la cerca criteris: 59

1. article  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: article Abreviatura: art. Sigla: Símbol:  [...]
2. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
o que l'article hi aparegui per raons sintàctiques (riu Llobregat - el Llobregat, per exemple), l'article segueix els criteris de la llengua d'arribada. En català: En castellà: l'Havana La Habana volaven pels Pirineus volaban por los Pirineos va travessar l'Ebre cruzó el Ebro Contràriament, en el [...]
3. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims porten article quan el seu desplegament també en porta. una vaga convocada per Comissions Obreres una vaga convocada per CCOO es cobra un 5% d'impost sobre el valor afegit es cobra un 5% d'IVA l'impost sobre el valor afegit dels cotxes s'apujarà l'IVA dels [...]
4. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
'import del deute que hi havia. 2. Un cop transcorregut el termini de quinze dies sense que hagués consignat o fian- çat l'import del deute que hi havia, es decidí mantenir la qualificació d'insolvència definitiva i s'ordenà esperar el transcurs del termini a què fa referència l'article 10 de la Llei de [...]
5. Documentació jurídica. La querella. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 272 de la Llei d'enjudiciament criminal, la querella s'ha de pre- sentar davant el jutjat d'instrucció competent. [...]
6. Documentació jurídica. La provisió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil ? article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal El fonament per a l [...]
7. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A l'hora de pronunciar una sigla o un acrònim i d'escriure l'article definit o la preposició de que els precedeixen es produeix una dependència d'un procés respecte de l'altre; és a dir, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Formulació del recurs  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat identifica l'acte objecte de recurs. Aquesta identificació especifica qui va dictar la resolució, en quina data, sobre quin expedient i la data de la notificació. Habitualment també inclou la referència de l'article que regula el recurs. [...]
9. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, un recurs d'apel·lació contra la Sentència de data 3 d'abril de 2002, dictada en aquest procediment. Tinc per presentat el recurs i l'admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actua- cions. D'acord amb l'article 787.3 de la Llei d'enjudiciament criminal, lliureu una còpia del recurs al fiscal i [...]
10. Documentació administrativa. La citació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms La denominació del càrrec ha d'anar introduïda per l'article determinat corresponent, atès que figura en primer lloc i el nom va en aposició. [...]
Pàgines  1 / 6 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>