Resultats de la cerca frase exacta: 10

Fitxes de l'Optimot  | Antroponímia
1. Elia o Èlia?
Font Fitxes de l'Optimot
La síl·laba tònica d'aquest nom de persona és la primera, és a dir, es tracta d'un mot esdrúixol. Per tant, cal pronunciar-lo i escriure'l amb accent obert sobre la e: Èlia. Èlia [...]
2. Erik, Eric o Èric?
Font Fitxes de l'Optimot
obert a la e i amb una c al final del mot: Èric. Així, la grafia i la pronúncia d'aquest antropònim dependrà del cas al qual es faci referència: el primer, en què hi ha un mot agut, Eric, o bé el segon, que s'ha adaptat al català amb la grafia Èric.  [...]
3. Plural de cognoms, dinasties i llinatges / Plural de noms de persona / 'els Àustries' o 'els Àustria'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
 Pau Casals. Generalment, quan es fa referència a dos o més membres d'una mateixa família o nissaga, els cognoms es mantenen invariables, tot i que també es poden pluralitzar. Per exemple:  Avui vindran a sopar al restaurant els Bofarull i els Montcada (o els Bofarulls i els Montcades). Vol estudiar la [...]
4. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
5. Ventura: nom masculí o femení?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom propi Ventura (reducció de Bonaventura), encara que pugui tenir com a origen un sant (masculí), també s'ha considerat i emprat com a femení, segurament afavorit pel fet que com a mot comú és femení. Així doncs, es pot aplicar tant a un home com a una dona.  [...]
6. sant Josep Artesà o sant Josep Obrer?
Font Fitxes de l'Optimot
sant Josep Obrer El nom amb què es coneix sant Josep, patró dels treballadors i espòs de Maria, és sant Josep Obrer.  [...]
7. Guionet en noms compostos de persona / Guionet en antropònims compostos / 'Joan-Anton' o 'Joan Anton'?
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora d'escriure el nom o els cognoms d'una persona, no hi ha cap norma gramatical que determini si s'han d'escriure amb guionet o sense. Per exemple:  Joan-Anton o Joan Anton Anna-Clara o Anna Clara Així, l'ús o no del guionet en noms compostos de persona és una tria estrictament personal [...]
8. Conjunció i entre cognoms
Font Fitxes de l'Optimot
Molts catalans posen una i llatina entre els seus cognoms; per exemple: Jordi Soler i Martí o Maria Secanell i Peris. Però també n'hi ha d'altres que no hi posen la conjunció i; per exemple: Antoni Puig Roca o Carme Torres Coromines. Posar una i entre els cognoms depèn del costum o la preferència [...]
9. inscripció de noms en el Registre Civil / noms de persona en català
Font Fitxes de l'Optimot
, i ho reflecteix en l'onomàstica, és a dir, en els noms propis. Així, en el cas del català, tenim noms que provenen, entre altres, de la civilització romana (Marc o Clàudia), de la religió cristiana (Maria, Pere o Joan), de la cultura germànica (Albert, Bernat o Elvira) i també de la cultura aràbiga [...]
10. correcció de les formes no normatives dels cognoms
Font Fitxes de l'Optimot
norma ortogràfica vigent, amb una certificació de correcció lingüística que emet l'IEC. Per demanar la certificació de la correcció lingüística d'un nom o un cognom, cal adreçar-se a l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans: http://www.iec.cat ofonom@iec.cat  [...]