Resultats de la cerca bàsica: 13

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
especificació, sense comes. Per exemple, si avui és dia 7 d'octubre, podem dir: Vindré el dijous 27 de novembre. La presència de l'article (sense especificar la data) pot donar a l'expressió temporal un valor distributiu, i en aquest cas l'article que acompanya el dia de la setmana pot anar en singular o en [...]
2. Ajuts, beques i fons de suport econòmic (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els ajuts i les beques s'escriuen amb minúscula. També s'hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada. Per exemple:   la beca Fulbright els ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca un fons [...]
3. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic [...]
4. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple:  24.11.2016 24-11-2016 24/11/2016  És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16.  D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a [...]
5. data (en un document)
Font Fitxes de l'Optimot
signatura Cada empresa o organisme tria l'opció que prefereix. És recomanable fer servir sempre la mateixa opció per donar una imatge unitària en tots els documents. D'altra banda, cal tenir en compte que en els certificats el lloc i la data apareixen abans de la signatura, i no després, com es fa en [...]
6. parèntesis (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest signe doble és format per un parèntesi d'obertura [(] i un de tancament [)]. Els usos principals dels parèntesis són els següents: 1. Dins d'una oració marquen incisos, amb la finalitat de fer-hi aclariments o donar informacions complementàries. Per marcar incisos també s'utilitzen les [...]
7. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
català i en castellà? hi consta el nombre de treballadors. Finalment, els parèntesis, en canvi, contenen un aclariment, una informació complementària que es considera afegida al text. Per exemple: Aquest establiment no ha deixat mai de donar servei des de la seva fundació (1906). Són incisos i [...]
8. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Definició Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels documents privats. Els [...]
9. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
pot donar lloc a oracions excessivament sincopades i aleshores s'omet, o se n'ometen algunes: Tinc dues filles a l'estranger, una a Londres i una a París. 5. Separa, en ocasions, un complement de l'oració que s'ha desplaçat de la seva posició segons l'ordre lògic (subjecte, verb i complements verbals [...]
10. Criteris de redacció del recurs
Font Fitxes de l'Optimot
(Sol·licito: Que es dicti resolució per revocar...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós (Sol·licito: Que dicteu resolució per revocar...). Com es pot observar, després de Sol·licito:, cal introduir [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>