Resultats de la cerca frase exacta: 6

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Per aconseguir uns usos lingüístics que facin visibles les dones en les referències a professions, oficis, càrrecs o funcions es pot recórrer a les formes dobles. Aquest recurs consisteix a repetir els noms (i, si cal, els adjectius) en tots dos gèneres, i és adequat principalment en singular: Un [...]
2. Designacions incompletes i correferents d'entitats (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint no es designen institucions o entitats mitjançant la denominació completa sinó per un dels noms que la componen, perquè se sobreentén pel context o per no repetir la denominació completa, que ja s'ha esmentat anteriorment. Aquesta part de la denominació cal escriure-la amb majúscula inicial [...]
3. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dobles són un recurs visibilitzador que consisteix a repetir els noms i/o els adjectius en tots dos gèneres gramaticals. Aquest recurs permet fer visibles les dones, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs o funcions. Es pot aplicar de dues maneres: amb [...]
4. nominalitzacions (traducció de textos jurídics) / nom verbal en substitució d'un verb
Font Fitxes de l'Optimot
. Traducció al català El Gabinet Jurídic és responsable de revisar els projectes i d'emetre'n informe.  En sèries de nominalitzacions, cal repetir l'article sobretot si no tenen el mateix gènere o el mateix nombre. Exemple:  Original en castellà La recuperación o abandono de cualquier tipo de residuo [...]
5. Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes
Font Fitxes de l'Optimot
/les avisarem si queden places lliures. 2. Les formes dobles són un recurs visibilitzador que consisteix a repetir els noms i/o els adjectius en tots dos gèneres gramaticals. Aquest recurs permet fer visibles les dones en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs o funcions. Per exemple [...]
6. Criteris de redacció de l'ofici
Font Fitxes de l'Optimot
reduir a expressar el dia, el mes i l'any i no cal repetir la localitat. Si no és així, cal indicar primer la localitat i després d'una coma, la data. L'ofici és un document de datació doble pel que fa a l'emissió, ja que cal registrar-ne la sortida. En realitat, la data que cal tenir en compte des [...]