Resultats de la cerca frase exacta: 7

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
simplificadora, d'utilitzar aquests signes només al final de l'oració. Per exemple, en el cas de les oracions interrogatives directes: Que vindràs demà? Com és que no vas venir? O bé, en el cas de les oracions exclamatives i de les interjeccions: Quin dia! Que gran que s'ha fet, aquest noi! Visca! Tanmateix es [...]
2. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
novembre (equivalent a 'dijous vinent, aquest dijous') Vaig venir dimecres o Vaig venir dimecres, 19 de novembre (equivalent a 'dimecres passat') En canvi, si fan referència a més distància temporal, els dies de la setmana porten l'article definit. A més, poden portar la data, que té una funció d' [...]
3. Les hores: amb lletres o amb xifres? / Com s'escriuen les hores?
Font Fitxes de l'Optimot
Les indicacions horàries es poden escriure amb xifres o amb lletres. Per exemple: L'obra comença a dos quarts de deu del vespre. Hem sortit a les 8:50. Pots venir cap a les quatre de la tarda. En contextos en què la precisió horària és molt important, com ara horaris de transports, agendes d' [...]
4. majúscules o minúscules després de dos punts
Font Fitxes de l'Optimot
La Mireia va dir: "Sí que vull venir". La placa deia: "Amb tot l'agraïment dels teus alumnes per tots aquests anys de mestratge". En alguns documents com certificats, convenis, sol·licituds, etc., hi ha parts que van encapçalades per les fórmules certifico, disposo, exposo, manifesten, etc., que a [...]
5. ús de majúscules segons la posició
Font Fitxes de l'Optimot
s'escriu minúscula inicial:  Aquest gerro, ai mare!, que cau!  El director, com t'ho podria explicar?, no ha volgut venir, vet-ho aquí!  Van haver de comprar taules, cadires, prestatgeries... fins que va quedar un despatx molt ben moblat. En les cartes, després de la salutació de l'inici, que sol [...]
6. punt (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
i de les lleis: l'article 77.5 de la Llei de procediment administratiu En canvi, el punt no es fa servir en els casos següents: 1. Quan la frase acaba amb el punt d'una abreviatura, amb punts suspensius, amb signe d'interrogació o admiració. Per exemple: Van venir de tot arreu: del Maresme [...]
7. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
personatge introduïts en estil directe, per distingir-los dels fragments que reprodueixen un diàleg. Per exemple: Tot mirant aquell paisatge, li va venir al cap: "És bonic, però és massa solitari, fa por." 4. S'utilitzen per esmentar títols de parts d'una obra, com per exemple els capítols, epígrafs o [...]