Resultats de la cerca frase exacta: 8

Diccionaris terminològics  | Dret
1. principi d'equidistribució
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Principi pel qual una administració pública ha de compensar, per mitjà d'una indemnització o d'una reparcel·lació, els beneficis i les càrregues inclosos en una unitat de planejament urbanístic. [...]
2. rescabalar
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Reparar o compensar la pèrdua o el dany que algú ha sofert. [...]
3. donació remuneratòria
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Donació que fa una persona quan vol compensar al donatari els serveis prestats, sempre que no constitueixi un deute exigible. [...]
4. acció positiva
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Tracte favorable que es dona a una persona o un col·lectiu per a compensar una situació de discriminació o de desavantatge. [...]
5. indemnització
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Reparació consistent a compensar econòmicament un estat que ha resultat perjudicat per un acte internacionalment il·lícit per a rescabalar-lo dels danys produïts. [...]
6. indemnització per danys i perjudicis
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Rescabalament econòmic que té per objecte compensar els perjudicis soferts i els guanys deixats d'obtenir com a conseqüència de la producció d'un dany personal, patrimonial o moral. [...]
7. discriminació positiva
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Acció d'aplicar un tracte favorable, a partir del que estableix una disposició general o una decisió de l'Administració pública, per compensar o corregir una discriminació negativa, passada o actual, en un col·lectiu. [...]
8. premi d'afecció
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Compensació del cinc per cent de l'import final del preu just de béns o drets expropiats quan per la naturalesa de l'expropiació forçosa el propietari no en conserva l'ús o gaudi, que té la finalitat de compensar el dany afectiu o sentimental al propietari i que s'inclou com a última partida en els [...]