Resultats de la cerca frase exacta: 10

Diccionaris terminolÚgics  | FŪsica
1. resposta impulsional
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Resposta d'un sistema fŪsic a un senyal d'entrada format per un ķnic impuls. [...]
2. resposta impulsional
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Imatge donada per un sistema formador d'imatges com a resposta a un senyal d'entrada format per un ķnic punt. [...]
3. resposta impulsional
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Imatge d'un punt donada per un sistema formador d'imatges. [...]
4. temps de resposta a un pas
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Durada entre l'instant en el qual un valor d'entrada d'un instrument de mesura o d'un sistema de mesura pateix un canvi sobtat entre dos valors constants determinats i l'instant en el qual la indicaciů corresponent es mantť entre dos lŪmits determinats al voltant del seu valor final estacionari. [...]
5. dispersiů
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Variaciů amb la freqŁŤncia de la resposta d'un medi a una ona electromagnŤtica. [...]
6. sensibilitat
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Quocient entre l'increment de la resposta d'un aparell de mesura i l'increment corresponent al senyal d'entrada. [...]
7. biestabilitat Úptica
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Fenomen Úptic no lineal segons el qual un sistema, en funciů d'alguna de les caracterŪstiques de la llum que rep, dona una resposta d'entre les dues ķniques respostes possibles. [...]
8. color
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Sensaciů resultant de l'activitat de la retina de l'ull i dels mecanismes nerviosos associats com a resposta a l'energia radiant de certes longitud d'ona i certes intensitats. [...]
9. histŤresi
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
Fenomen pel qual la resposta d'un sistema a una forÁa o una excitaciů depŤn no solament de l'estat en quŤ es troba el sistema, sinů tambť dels seus estats anteriors. [...]
10. sonometria
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica FŪsica
TŤcnica que s'ocupa de la mesura i l'anŗlisi del nivell d'intensitat acķstica amb la finalitat de determinar-ne la incidŤncia en la salut pķblica, el bon funcionament de mŗquines i el disseny o condicionament de locals amb l'objectiu de millorar-ne la resposta sonora. [...]