Resultats de la cerca bàsica: 10

Fitxes de l'Optimot  | Fonètica i prosòdia
1. 'fotòlit' o 'fotolit'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma fotolit, que s'escriu sense accent i, per tant, és aguda, designa el clixé impressionat per insolar o passar a la planxa en el sistema òfset. [...]
2. Pronúncia dels verbs aguar, evacuar i promiscuar / Pronúncia d'adjectius acabats en cu (innòcua, innòcues, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs aguar, evacuar i promiscuar que tenen l'arrel àtona es poden pronunciar amb hiat o amb diftong. Per exemple, tant es pot pronunciar a-gu-a-ri-a, e-va-cu-a-va, pro-mis-cu-a-ré com a-gua-ri-a, e-va-cua-va, pro-mis-cua-ré. Així mateix, es poden pronunciar amb hiat o amb [...]
3. Pronunciació del verbs 'adequar', 'liquar' i 'obliquar' / Com es pronuncien 'adequo', 'adeqües', 'adequa', 'adeqüen', 'adeqüi', 'adeqüis' i 'adeqüin'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, les formes dels verbs adequar, liquar i obliquar es pronuncien inadequadament amb un hiat, per analogia amb certes formes verbals de aguar, evacuar i promiscuar, en què la pronúncia amb hiat alterna amb la pronúncia amb diftong.  En els registres formals, per tant, les formes verbals [...]
4. Grups '-tn-', '-tm-' (consonants nasals) / Pronúncia de 'setmana', 'cotna', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns mots, com ara setmana i cotna, els grups -tm- i -tn- es pronuncien amb doble ema i doble ena (pronunciaríem, per tant, semmana i conna), Així, en aquests mots no és recomanable la pronúncia de la t, així com tampoc es recomana reduir el so a una sola ema o ena.  [...]
5. 'est - nord-est' o 'est-nord-est'? / Ortografia i pronúncia de compostos amb un punt cardinal / nord-americà, nord-est, sud-africà
Font Fitxes de l'Optimot
. Quan coincideixen dos noms de punts cardinals i un d'aquests és compost, cal separar-los igualment amb un guionet. La barra inclinada, l'espai o qualsevol altre recurs per separar aquests elements no són adequats. Per tant, caldria escriure: nord-nord-est, est-nord-est, sud-sud-oest, oest-nord-oest [...]
6. Pronúncia de 'h' (hac) / Apostrofació davant de 'h' (hac)
Font Fitxes de l'Optimot
; hamiltonià, hamletià, hegelià, hitlerià... L'apostrofació d'una hac a inici de mot depèn de si la hac s'aspira. Per tant, en general, s'apostrofa davant de hac, atès que no sol ser aspirada: el partit d'handbol, l'harem, l'hoquei, un comís d'haixix. En canvi, si la hac és aspirada, no s'apostrofa [...]
7. Essa sorda i essa sonora / 's' i 'ss' entre vocals
Font Fitxes de l'Optimot
els plurals: atesos, ateses, etc.) Algunes paraules que creen dubtes, tant des del punt de vista escrit com de pronúncia, són les següents: paraules que cal pronunciar amb essa sorda (com passa) i escriure amb ss (essa doble): agressió, agressor, alcaldessa, discussió, dissoldre, expressió [...]
8. pronunciació del mot euro
Font Fitxes de l'Optimot
, tant en nord-occidental com en valencià, la e i la o es pronuncien tancades.  [...]
9. 'ESO' (pronunciació) / 'la ESO' o 'l'ESO'?
Font Fitxes de l'Optimot
La pronúncia més estesa de la sigla ESO, que fa referència a l'educació secundària obligatòria, és amb e i o tancades, i amb essa sorda (com a quisso). No obstant això, si es percep com un mot comú de la llengua i no tant com una sigla, també és admissible sonoritzar la s (com a bisó), ja que la s [...]
10. estrangerismes (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
Una bona part de les paraules estrangeres que entren en la nostra llengua s'adapten tant en l'escriptura com en la pronunciació. Per exemple, es diu hoquei (aguda, sense hac aspirada i amb e oberta) i no hockey (plana i amb hac aspirada). Això no obstant, hi ha paraules en què una adaptació [...]