Resultats de la cerca bsica: 37

Fitxes de l'Optimot  | Fontica i prosdia
1. Elisi de vocals en contacte en seqncies de mots / 'una hora' o 'un(a) hora'? (pronunciaci)
Font Fitxes de l'Optimot
sllaba (es produeix un diftong), o b es pot elidir una de les dues vocals. 1. Contacte entre vocal tnica i vocal tona Si la segona vocal s i o u, es forma diftong decreixent. Per exemple: ser histric [j], rac humit [w]. En els parlars que no fan la reducci de les vocals a, e i o [...]
2. 'fotlit' o 'fotolit'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma fotolit, que s'escriu sense accent i, per tant, s aguda, designa el clix impressionat per insolar o passar a la planxa en el sistema fset. [...]
3. Guionet en els compostos cultes / Accentuaci i pronunciaci dels compostos cultes
Font Fitxes de l'Optimot
, higienicosanitari, grecorom, ludicorecreatiu. Pel que fa a l'accentuaci, noms conserven l'accent del segon element, s a dir, l'accent recau a l'ltima sllaba tnica de la paraula. s per aix que si el primer element normalment s'escriuria amb accent, en el compost el perd: politicosocial i no [...]
4. Ortografia i pronunciaci de 'mm'
Font Fitxes de l'Optimot
allargant el so de la m, per distingir-lo de les paraules que en presenten una de sola. Per exemple: summa fa referncia a una 'recopilaci' o una 'compilaci', mentre que suma designa 'addici'.  [...]
5. 'l' o 'll'? (pronunciaci) / 'llgic' o 'lgic'?
Font Fitxes de l'Optimot
En registres colloquials, a vegades es pronuncia ela doble (ll) en lloc de ela (l) a inici de mot, per exemple: llgic en lloc de lgic. En llengua general i en contextos ms formals, no es produeix aquesta palatalitzaci, de manera que els mots segents es pronuncien amb ela: legtim [...]
6. Sonoritzaci o ensordiment de la essa en posici final no absoluta: els avis, els savis...
Font Fitxes de l'Optimot
En posici final no absoluta, la essa es pot pronunciar sorda o sonora. Tot depn del mot que vingui a continuaci: Es pronuncia sonora si va seguida d'un mot que comena amb un so sonor (ens mira); tamb s sonor el so de la s corresponent als prefixos seguits de vocal (transatlntic) i dels [...]
7. Ortografia i pronunciaci de 'nn'
Font Fitxes de l'Optimot
pronunciar el grup nn allargant la n, per distingir-lo de les paraules que presenten una sola n. Per exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixena', mentre que conat significa 'comenament d'una acci a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.  [...]
8. Pronunciaci dels mots 'arbre' i 'marbre' / Emmudiment de la erra a l'interior de mot
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades no es pronuncia la erra de determinats mots, generalment per la proximitat d'una altra erra i la dificultat de pronncia que aix comporta. s el cas, per exemple, dels mots arbreimarbre,en qugeneralment no es pronuncia la erra de la primera sllaba (ar-, mar-). En parlars [...]
9. Grups '-tn-', '-tm-' (consonants nasals) / Pronncia de 'setmana', 'cotna', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns mots, com ara setmana i cotna, els grups -tm- i -tn- es pronuncien amb doble ema i doble ena (pronunciarem, per tant,semmana i conna), Aix, en aquests mots no s recomanable la pronncia de la t, aix com tampoc es recomana reduir el so a una sola ema o ena.  [...]
10. Pronncia dels grups -bl- i -gl- (cobla, poble, regla, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
registres. En canvi, malgrat que en alguns parlars hi ha tendncia a ensordir la consonant oclusiva, amb geminaci o sense, aquesta pronncia s'evita en registres formals. Per exemple: [bbl]: noble, doble; noblesa, doblement (i no [ppl] o [pl]) [ggl]: arreglen, regla; arreglessin, reglament (i no [kkl [...]
Pgines  1 / 4 
Pgina  1  2  3  4  Segent >>