Resultats de la cerca frase exacta: 66

Diccionaris terminolÚgics  | Geografia
1. resposta espectral
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Radiŗncia obtinguda d'un objecte, independentment de si es genera com a resultat de processos de reflexiů, d'emissiů (inclosa la fluorescŤncia), etc. Quan la resposta espectral ťs mesurada en diferents regions de l'espectre permet, aplicant correccions radiomŤtriques si escau, deduir la signatura [...]
2. resposta espectral
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Grau en quŤ els diferents materials presents a la superfŪcie terrestre reflecteixen les diferents longituds d'ona de la radiaciů electromagnŤtica incident, que constitueix la base d'identificaciů dels diferents materials en teledetecciů. [...]
3. resposta impulsional
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Funciů que descriu la distribuciů de la brillantor de la imatge d'un punt generada per un sistema Úptic. [...]
4. resposta impulsional
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
radar i el processador. Una bona resposta impulsional tť un valor relativament elevat per al pŪxel que determina la ubicaciů del punt dispersor i valors molt petits per a la resta de pŪxels veÔns. La resposta impulsional ťs una peÁa bŗsica en la funciů d'un radar en la formaciů d'imatges, ja que una [...]
5. funciů de resposta
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Funciů que descriu la resposta d'un sistema Úptic a la radiaciů en funciů de la longitud d'ona, igual a la relaciů entre l'energia de la radiaciů incident i la luminŗncia de la imatge obtinguda. [...]
6. temps de resposta
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Temps mŪnim necessari per a produir un canvi mesurable o perceptible en un dispositiu. [...]
7. temps de resposta
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Temps que transcorre entre l'enviament o la peticiů d'execuciů d'una instrucciů a un ordinador i l'obtenciů dels resultats corresponents. [...]
8. resposta de la vora
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Distribuciů dels nivells digitals en la imatge d'una vora. [...]
9. servomotor
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Dispositiu electromecŗnic automŗtic que, mitjanÁant sensors de resposta, tť control de l'estat i permet corregir el comportament d'un mecanisme. [...]
10. signatura espectral
Font Diccionaris terminolÚgics del TERMCAT
ņrea temŗtica Geografia
Patrů de resposta espectral. [...]
Pŗgines  1 / 7 
Pŗgina  1  2  3  4  5  6  7  SegŁent >>