Resultats de la cerca frase exacta: 510

Fitxes de l'Optimot  | Lèxic
1. 'apertura' o 'obertura'?
Font Fitxes de l'Optimot
El terme apertura és sinònim de obertura només quan significa 'acció de donar entrada, en un règim polític, a corrents més liberals i més democràtics'. Per exemple: Finalment, el Govern va anunciar un règim d'apertura. No és adequat fer servir el mot apertura com a sinònim de obertura en altres  [...]
2. 'certificat' o 'certificació'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
El nom certificat designa el document expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d'actes, etc. Per exemple: En el moment de la [...]
3. 'composar' o 'compondre'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb composar significa 'imposar arbitràriament una contribució o una multa'; 'actuar envers algú imposant-li la nostra voluntat'; 'jutjar, sentenciar com a àrbitre'. Per exemple: Composaren els traginers per haver robat mercaderia. En canvi, el verb compondre (que es conjuga com respondre [...]
4. 'coster' o 'costaner'?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels sentits de l'adjectiu coster, costera és 'que fa pendent', i amb aquest significat és sinònim de costerut. Per exemple: Aquest camí té una pujada molt costera. És un poble ple de carrers costers. En canvi, l'adjectiu costaner, costanera significa 'relatiu o pertanyent a la costa'. Cal [...]
5. 'cribatge' o 'cribratge'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
El terme adequat és cribratge, que es fa servir, en l'àmbit de les ciències de la salut, per fer referència a la recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per descobrir-hi els que tenen alguna particularitat específica. La forma cribatge no és adequada per referir [...]
6. 'cuit' o 'cogut'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb coure té dos participis: cuit i cogut. Ara bé, cadascun d'aquests participis es fa servir en contextos diferents segons el significat. El participi cuit està relacionat amb el significat de 'cocció'. Les formes corresponents són cuit, cuita, cuits, cuites. Per exemple: Les patates que he [...]
7. 'darrera' o 'darrere'?
Font Fitxes de l'Optimot
totes les barrabassades que ha fet, la pitjor és la darrera. (hi ha implícit el nom barrabassada: la darrera barrabassada) En canvi, quan es tracta de la preposició, l'adverbi o el nom, cal utilitzar darrere, amb -e final. Per exemple: L'escombra és darrere la porta. (preposició) Seu darrere, que [...]
8. 'destí' o 'destinació'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per designar el 'lloc on s'ha de trametre alguna cosa, on algú ha d'anar' o bé el 'fi al qual alguna cosa és destinada' es poden fer servir les formes destí o destinació, totes dues com a sinònimes. Per exemple: La destinació / el destí d'aquest tren és Manresa.  M'he assabentat que us traslladen [...]
9. 'disseccionar' o 'dissecar'?
Font Fitxes de l'Optimot
significats següents: Obrir un ésser viu i discernir-ne les parts per estudiar-ne l'anatomia o per realitzar-hi una intervenció quirúrgica. Per exemple: Van disseccionar un musclo al laboratori. Analitzar minuciosament. Per exemple: Va disseccionar aquesta qüestió per entendre-la i poder-la explicar [...]
10. 'dofinari' o 'delfinari'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Veterinària
Per designar el lloc on viuen o s'exhibeixen els dofins en captivitat, la denominació adequada en català és delfinari. S'ha adoptat aquesta forma perquè el sufix d'origen llatí -ari sol exigir una base també culta a l'hora de formar un mot derivat. Es tracta del mateix patró de formació de termes [...]
Pàgines  1 / 51 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>