Resultats de la cerca frase exacta: 9

Diccionaris terminolňgics  | Medi ambient
1. poder calorífic
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Parŕmetre que indica la quantitat d'energia que, com a mŕxim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se. [...]
2. capacitat d'autodepuració
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Propietat d'un curs d'aigua de poder assimilar o destruir les substŕncies contaminants procedents d'aigües residuals. [...]
3. cubeta de seguretat
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Construcció d'obra al voltant d'un dipňsit, destinada a poder retenir la substŕncia continguda al dipňsit en cas de fuga o trencament. [...]
4. monitoratge
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Sistema d'observació, mesurament o avaluació d'un fenomen o d'un procés a fi de poder realitzar, en cas necessari, intervencions correctores. [...]
5. cambra de combustió
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Cambra construďda sota determinades condicions on físicament es crema un combustible o residus utilitzats com a combustible a fi d'aprofitar-ne el poder calorífic. [...]
6. nínxol ecolňgic
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Conjunt dels diferents rangs de condicions i recursos que els individus d'una espčcie requereixen per poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable. [...]
7. principi d'autosuficičncia
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Principi segons el qual una zona determinada ha de poder disposar de les instalˇlacions i sistemes de gestió suficients per gestionar adequadament els residus que s'hi generen. [...]
8. biocombustible
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Combustible obtingut a partir de biomassa, la qual és tractada per a obtenir un agregat d'alt poder calorífic que prové directament o indirectament de la captació i fixació d'energia solar en processos de fotosíntesi. [...]
9. decapatge
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Medi ambient
Operació que consisteix a retirar la capa superior del sňl abans d'iniciar una esplanació o anivellament de terres, a conservar-lo adequadament i a tornar-lo a estendre un cop finalitzades les tasques, amb la finalitat de poder aprofitar les qualitats del material edŕfic per al creixement [...]