Resultats de la cerca bàsica: 266

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. Guionet en els compostos cultes / Accentuació i pronunciació dels compostos cultes
Font Fitxes de l'Optimot
políticosocial. Finalment, quant a la pronúncia, la o amb què acaba el primer element en general es neutralitza (per exemple: aerodinàmic, pronunciat amb u) perquè està en posició àtona, tot i que si el grau d'arrelament del compost en la parla comuna és molt baix pot no fer-se la neutralització.  [...]
2. plural de mots femenins acabats en -a
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de mots femenins acabats en -a es forma amb la terminació -es. Per exemple, de casa, rosa i dona fem cases, roses i dones. De vegades, aquesta terminació de plural obliga a canviar algunes consonants anteriors per mantenir el mateix so. Aquests canvis són els següents: - Els mots [...]
3. Prefixos acabats en 'r' que s'adjunten a un mot començat en 'r' / hiperrealisme, interrelació, superrealisme, ciberrisc
Font Fitxes de l'Optimot
Els mots derivats formats per un prefix que acaba en r, com ara cor-, hiper-, ir-, inter-, super-, ciber-, etc., s'escriuen amb rr si la primera lletra del mot al qual s'adjunten comença en r-. Aquesta coincidència es dona en paraules com ara: corredemptor, corregència, hiperrealisme [...]
4. És correcte 'vacacional' en català? / És correcte 'postvacacional' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
tot, en l'àmbit de la medicina, per designar el trastorn psíquic i físic que pateix una persona després de les vacances causat pel fet d'haver d'afrontar novament les pressions professionals i domèstiques, habitualment s'usa l'expressió trastorn postvacances. A més de la forma postvacances, segons el [...]
5. És correcte impartició en català? / Com es diu impartición en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom impartició està ben format des del punt de vista lingüístic, a partir del verb impartir i del sufix -ció, i expressa el significat d''acció i efecte d'impartir'. Per exemple: L'ONG col·labora en la impartició d'un curs sobre cooperació a Estocolm. Període d'impartició i horaris (apartat de [...]
6. És correcte 'menysteniment' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu menysteniment està ben format a partir del verb menystenir i el sufix -ment. Fa referència a l''acció o efecte de menystenir o estimar en menys del que val, subestimar'. Amb el mateix significat es pot utilitzar el substantiu menyspreament, format a partir del verb menysprear. Per [...]
7. 's-' (essa) en compostos cultes i derivats per prefixació / Duplicació de 's-' a inici de mot?
Font Fitxes de l'Optimot
, psicosomàtic, telesèrie, vicesecretari, etc. Hi ha, però, tres casos en què trobem doble essa: 1. En mots derivats quan comencen amb el prefix a- (no negatiu) o re-. Per exemple: assenyat, ressituar, ressorgir, resseguir, etc., però s'escriu amb una sola essa resecció (grafia presa directament del llatí). 2 [...]
8. És correcte 'sobrecost' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu sobrecost, amb el significat de 'cost afegit al que s'havia previst inicialment', és un mot ben format a partir del prefix sobre-, que significa 'abundància' o 'excés', i el substantiu cost. Per exemple: Les obres del clavegueram han tingut un sobrecost de 650.000 euros.  [...]
9. És correcte rigorositat en català? / Com es diu rigurosidad en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom rigorositat (no pas rigurositat) està ben format des del punt de vista lingüístic, a partir de l'adjectiu rigorós i del sufix -itat, per expressar el significat de 'qualitat de rigorós'. No obstant això, convé no abusar d'aquesta forma en detriment del nom del qual deriva: rigor.  Per [...]
10. És correcte 'companyerisme' en català? / Com es diu 'compañerismo' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El mot que designa l''harmonia entre companys' i 'la solidaritat amb els companys' és companyonia. En canvi, la forma companyerisme no està ben formada, perquè parteix d'un hipotètic mot companyer, que no existeix en català. Per exemple: En aquest grup hi ha molt bona companyonia. Us agraïm [...]
Pàgines  1 / 27 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>