Resultats de la cerca bàsica: 3

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. festa sorpresa (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de festa sorpresa és festes sorpresa. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
2. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
3. El prefix super- / L'adjectiu i adverbi súper
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: L'esplai va muntar una superfesta a la plaça. Avui hem menjat un arròs superbò. Col·loquialment, també s'usa l'adjectiu súper acompanyant un nom i, seguint l'ordre habitual, aquest adjectiu se sol situar darrere seu. Per exemple: Va ser una festa súper. S'ha comprat un àtic súper [...]