Resultats de la cerca bsica: 3

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. festa sorpresa (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de festa sorpresa s festes sorpresa. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
2. Concordana de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexi tant pel que fa al gnere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqus. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
3. El prefix super- / L'adjectiu i adverbi sper
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: L'esplai va muntar una superfesta a la plaa. Avui hem menjat un arrs superb. Colloquialment, tamb s'usa l'adjectiu sper acompanyant un nom i, seguint l'ordre habitual, aquest adjectiu se sol situar darrere seu. Per exemple: Va ser una festa sper. S'ha comprat un tic sper [...]