Resultats de la cerca bàsica: 37

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. plural de tant per cent
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de tant per cent és tants per cent. Exemple: Se sol expressar en tants per cent. tants per cent [...]
2. sol i vern (femení)
Font Fitxes de l'Optimot
La locució sol i vern, que significa 'completament sol i abandonat', té flexió de gènere. Per tant, hem de dir Després de la mort del seu pare, la Maria es va trobar sola i verna. [...]
3. 'interrompeix' o 'interromp'? / 'interrompeixi' o 'interrompi'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb interrompre, així com tots els derivats del verb rompre, és de la segona conjugació i no pas de la tercera. Per tant, no s'afegeix en cap cas l'increment -eix- a l'hora de conjugar les formes personals del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu (interrompo i no [...]
4. Plural de 'plus'
Font Fitxes de l'Optimot
plusos El mot plus (que significa la quantitat que es dona de més per un servei, un treball, etc., extraordinari) fa el plural d'una manera regular, és a dir, afegint la terminació -os al singular. Així, de plus fem plusos. Per tant, cal dir Aquest mes s'han de pagar els plusos de productivitat, i [...]
5. plural de bis
Font Fitxes de l'Optimot
bisos El mot bis (que significa una repetició d'una peça o d'un fragment a demanda del públic, en un concert o en una representació) fa el plural de manera regular, és a dir, afegint la terminació -os al singular. Així, de bis fem bisos. Per tant, cal dir: La soprano va acabar d'enlluernar el [...]
6. Present del verb 'concebre': 'concebim' o 'concebem'? / 'concebir' o 'concebre'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb concebre és de la segona conjugació i no pas de la tercera. Per tant, en la primera i la segona persona del plural del present d'indicatiu i el present de subjuntiu d'aquest verb, l'última vocal que hi apareix és la e, i no la i (concebem i no concebim, etc.). Present d'indicatiu [...]
7. 'concebeix' o 'concep'? / 'concebeixi' o 'concebi'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb concebre és de la segona conjugació i no pas de la tercera. Per tant, no afegeix en cap cas l'increment -eix- a l'hora de conjugar les formes personals del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu (concebo i no concebeixo, concebi i no concebeixi, etc.). Present [...]
8. Diminutiu de déu-n'hi-do / déu n'hi doret, deunidoret o déu-n'hi-doret? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
: Déu-n'hi-do, com pesa aquest cistell! Que bé que toca el violí la teva filla, déu-n'hi-doret! Aquestes expressions no s'escriuen, per tant, sense guionets (déu n'hi do, déu n'hi doret) ni tampoc aglutinades (deunidó, deunidoret).  [...]
9. Coincidència de dos guionets en un punt cardinal / 'est nord-est' o 'est-nord-est'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
. Per tant, caldria escriure: nord-nord-est est-nord-est est-sud-est sud-sud-est sud-sud-oest oest-sud-oest oest-nord-oest nord-nord-oest Fins a l'aparició de l'Ortografia catalana de l'IEC de l'any 2016 els compostos formats per un punt cardinal i un punt cardinal compost s'havien escrit amb un [...]
10. És correcte 'multiusos' en català? / 'detergent multiús' o 'detergent multiusos'?
Font Fitxes de l'Optimot
mots es caracteritzen perquè poden acompanyar un nom en aposició, i en aquest cas generalment no concorden, o bé poden fer la funció d'un adjectiu i, per tant, presentar concordança de nombre amb el nom que acompanyen. Per exemple:  un detergent multiús o un detergent multiusos dos detergents multiús [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>