Resultats de la cerca frase exacta: 3

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Apostrofaci davant de sigles d'universitats / 'l'UOC' o 'la UOC'?
Font Fitxes de l'Optimot
llegeix lletrejada) Cal no oblidar que la sigla tamb es pot llegir desplegada, i aleshores no s'apostrofa perqu es t en compte el primer mot de la sigla: universitat. Per exemple: la URV  [...]
2. Apostrofaci davant de paraules d'una altra llengua
Font Fitxes de l'Optimot
l'opus 25 de Chopin. Vam passejar amb n'Emily a s'horabaixa. En canvi, no s'apostrofen ni els articles el, la, ni la preposici de davant de paraules que comencen amb el so de i lligat a una vocal que forma un so consonntic, i no voclic. Per exemple: Qu slaUnionJack? Anir a la Universitat [...]
3. Apostrofaci dels articles definits 'el' i 'la' / Apostrofaci dels articles personals 'en' i 'na' / Apostrofaci de la preposici 'de'
Font Fitxes de l'Optimot
articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu tones: la histria la independncia la universitat la humanitat la Irene na Isabel (per llibre d'histria) 2. No s'apostrofen els articles definits el i la ni la preposici de davant de paraules que comencen en i, u [...]