Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 10

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de 'ny'
Font Fitxes de l'Optimot
El dgraf ny, que es troba en mots com vinya i Catalunya, representa un nic so. Es presenta en diverses posicions dins d'un mot: enmig de paraula, entre vocals: cenyir, companyia, escanyar-se, guenyo, pinya, vergonya; Aviny, Baleny, Banyoles, Bolonya, la Corunya, etc.; a final de paraula [...]
2. 'extrany' o 'estrany'? / 'extranger' o 'estranger'? / 'extendre' o 'estendre'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha una srie de mots que, de vegades, s'escriuen i es pronuncien errniament amb ex- inicial en lloc de es-. Tot seguit es recullen els ms habituals: No s'escriu... S'escriu... explaiar esplaiar explanada esplanada expoliar espoliar exprmer esprmer extendre (i [...]
3. 'fideu' o 'fideuada'? / 'masclet' o 'mascletada'? / Emmudiment de 'd' entre vocals
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars valencians, l'emmudiment de la d entre vocals s un fenomen bastant generalitzat en registres colloquials, tot i que en contextos formals conv evitar aquest emmudiment.. Aquesta pronncia, per, ha provocat que algunes paraules d's molt ests, com ara mascletada o [...]
4. Ortografia de c i g a final de mot i a final de sllaba
Font Fitxes de l'Optimot
o g segons la lletra que contenen la forma en femen o els derivats: cstig (castigar), dramaturg (dramatrgia), estmac (estomacal), fang (enfangar), frmac (farmcia), prdig (prodigar), etc. Per cal tenir present que s'escriuen amb c els mots arbic (tot i que hi ha arbiga) i fstic (tot i [...]
5. Contraccions amb article salat: 'as', 'des', 'pes', 'cas'
Font Fitxes de l'Optimot
s'Arrosser En topnims tamb es conserva la contracci son, tot i que ha perdut el significat originari ('o d'en') i s'ha lexicalitzat: Son Cervera ('la propietat d'en Cervera'), Son Santjoan, So na Caana, So na Monda (barri d'Inca). Per cal tenir en compte que la contracci son es trenca quan la [...]
6. Ortografia de 'r' i 'rr' / 'r' i 'rr' en compostos i derivats / Novetats ortogrfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
formaci d'un mot prefixat o un compost. Erra vibrant entre vocals per la formaci d'un mot derivat o compost Com a norma general, en aquests casos s'escriu una sola r (tot i que el so s vibrant). Per exemple: aerorefrigerant, antirbic, Contrareforma, extraradi, iberorom, infraroig, etc. Aquesta [...]
7. Els accents diacrtics / Plural dels mots amb accent diacrtic / Compostos i derivats dels mots amb accent diacrtic / Novetats ortogrfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha una srie de mots que, tot i que segons les regles d'accentuaci no s'haurien d'accentuar, porten un accent distintiu (anomenat diacrtic) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. Amb l'aparici de l'Ortografia catalana de l'IEC de l'any [...]
8. Apostrofaci dels pronoms febles / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
Cal apostrofar o no un pronom feble d'acord amb la posici que ocupa respecte del verb i si va tot sol o combinat amb un altre pronom. Davant d'un verb que comena en vocal o h, els pronoms em, et, es, el, la i en adopten la forma elidida i s'apostrofen. Per exemple: m'ajuda, t'ajudo, s'afaita [...]
9. Apostrofaci davant de sigles i acrnims
Font Fitxes de l'Optimot
el desplegament, i no la grafia de la sigla: el TSJC ('el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya'), la LECr ('la Llei d'enjudiciament criminal'), de CCOO ('de Comissions Obreres'). Pronunciaci i grafia A l'hora de pronunciar una sigla o un acrnim i d'escriure l'article definit o la preposici [...]
10. Apostrofaci davant de smbols / Lectura de smbols
Font Fitxes de l'Optimot
') No obstant aix, els smbols dels punts cardinals s que s'apostrofen segons les regles ortogrfiques d'apostrofaci:Tot seguit preneu el cam de l'E i no el del S. Tamb s preferible apostrofar els articles definits i la preposici de davant dels compostos d'especialitat en qu el primer element [...]