Resultats de la cerca bàsica: 4

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. El mot 'feu' porta accent diacrític?
Font Fitxes de l'Optimot
feu de bandits. Vosaltres feu festa demà?, Feu lloc als altres!  [...]
2. Accents diacrítics: 'sé' o 'se'?
Font Fitxes de l'Optimot
. S'escriu se quan és un pronom feble: Va a dutxar-se, La festa se celebra cada any.  [...]
3. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots començats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberià, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Mercè, etc. ç davant de a, o, u: cançó, força, forçut, llençol [...]
4. Accents diacrítics: 'més' o 'mes'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de més i mes. S'escriu més en els casos següents: quan és un adverbi amb el significat de 'major grau o [...]