Resultats de la cerca bsica: 4

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. El mot 'feu' porta accent diacrtic?
Font Fitxes de l'Optimot
feu de bandits. Vosaltres feu festa dem?, Feu lloc als altres!  [...]
2. Accents diacrtics: 's' o 'se'?
Font Fitxes de l'Optimot
. S'escriu se quan s un pronom feble: Va a dutxar-se, La festa se celebra cada any.  [...]
3. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i ''
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots comenats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberi, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Merc, etc. davant de a, o, u: can, fora, forut, llenol [...]
4. Accents diacrtics: 'ms' o 'mes'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrtic) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. s el cas de ms i mes. S'escriu ms en els casos segents: quan s un adverbi amb el significat de 'major grau o [...]