Resultats de la cerca frase exacta: 84

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Pseudoderivats o falsos derivats: o o u?, b o v?
Font Fitxes de l'Optimot
Els pseudoderivats o falsos derivats són mots que no s'escriuen com la resta de mots de la seva mateixa família, ja que provenen directament del llatí i no de mots catalans. És per això que són paraules de tipus culte. Cal tenir present la pseudoderivació per recordar la grafia d'alguns mots [...]
2. 'fotòlit' o 'fotolit'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma fotolit, que s'escriu sense accent i, per tant, és aguda, designa el clixé impressionat per insolar o passar a la planxa en el sistema òfset. [...]
3. 'somiar' o 'somniar'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb corresponent a 'tenir un somni' o 'veure en somni' té dues formes possibles: somiar i somniar. Així doncs, es poden fer servir indistintament: He somiat/somniat que me n'anava de viatge a Tasmània.  [...]
4. 'fluit' o 'fluït'? / 'fluïd' o 'fluid'?
Font Fitxes de l'Optimot
fluït, fluïda (participi de fluir) fluid, fluida (nom i adjectiu) La forma fluït és el participi del verb fluir, i porta dièresi perquè el participi dels verbs que acaben en la terminació -ir precedida d'una vocal sempre en porten. El verb fluir s'utilitza sovint al costat d'un auxiliar, com a tem [...]
5. 'extrany' o 'estrany'? / 'extranger' o 'estranger'? / 'extendre' o 'estendre'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha una sèrie de mots que, de vegades, s'escriuen i es pronuncien erròniament amb ex- inicial en lloc de es-. Tot seguit es recullen els més habituals:  No s'escriu... S'escriu... explaiar esplaiar explanada esplanada expoliar espoliar exprémer esprémer extendre (i e [...]
6. 'treuria' o 'trauria'? / 'neixerà' o 'naixerà'? / Verbs amb 'a' o 'e' en l'arrel: 'treure' o 'traure', 'néixer' o 'nàixer' i 'jeure' o 'jaure'
Font Fitxes de l'Optimot
verbs, la vocal a es manté en totes les formes verbals en els parlars occidentals. En canvi, en els parlars orientals i en alguns de nord-occidentals aquesta vocal a només apareix en les formes amb l'arrel àtona. Per exemple: treu o trau, però traurà neix o naix, però naixerà jeu o jau, però jaurà heu [...]
7. La vocal 'o': accent obert o greu / Distribució d'accents oberts i tancats
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber quan s'usa l'accent obert (o greu) de la o dins d'un mot, hi ha una sèrie de pautes útils. Per exemple, la o du accent obert en els casos següents: En mots aguts: els mots açò, això, allò, però, etc. els noms arròs, espòs, repòs, talòs, terròs; Ambròs, Bolòs, Seròs, Tredòs [...]
8. La vocal 'o': accent tancat o agut / Distribució d'accents oberts i tancats
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber quan s'usa l'accent tancat (o agut) de la o dins d'un mot, hi ha una sèrie de pautes útils. Per exemple, la o du accent tancat en els casos següents: En mots aguts: la majoria de mots que fan el plural en -ons: atenció, avió, botó, camió, cançó, traïció, etc. els acabats en -ós [...]
9. 'poguem' o 'puguem'?, 'pogueu' o 'pugueu'? / 'volguem' o 'vulguem'?, 'volgueu' o 'vulgueu'? / Present de subjuntiu i imperatiu de 'poder' i 'voler'
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes de poder i voler en què la primera síl·laba és àtona s'escriuen amb o (podré, voldré; poguessin, volguessin; podent, volent...), excepte les del present de subjuntiu i de l'imperatiu, que s'escriuen amb u (puguem, pugueu; vulguem, vulgueu). En canvi, la resta de formes d'aquests verbs [...]
10. Accents diacrítics: 'bé' o 'be'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de bé, béns i be, bens. S'escriu bé, béns en els casos següents: amb el significat de 'benefici' o 'riquesa [...]
Pàgines  1 / 9 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>