Resultats de la cerca frase exacta: 1

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i ''
Font Fitxes de l'Optimot
, acer o caa, es pot escriure amb quatre grafies: s (essa), ss (essa doble), c (ce) i (ce trencada). A inici de mot es pot trobar: s: sac, serietat, sndria, somiar, suma, etc. c: cel, celebrar, circ, cirera, etc. (noms davant de e, i) : excepcionalment, en els mots a i o Entre vocals [...]