Resultats de la cerca bàsica: 11

Diccionaris terminològics  | Química
1. ferro
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Element del grup 8, del període 4 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 26 i massa atòmica 55,845. [...]
2. ferrocè
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Metal·locè amb ferro(II) com a àtom central, amb propietats aromàtiques, que es presenta com un sòlid cristal·lí de color taronja i olor camforada, amb un contingut de ferro de l'ordre d'aproximadament el 30 %, i té un punt de fusió d'entre 173 ºC i 174 ºC. [...]
3. pròtic -a
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Dit d'una substància, especialment un solvent, que pot donar o acceptar protons. [...]
4. àcid
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Compost que conté hidrogen i es dissocia en aigua per a donar ions positius hidrogen. [...]
5. nomenclatura de composició
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Nomenclatura que es basa en l'estequiometria o la composició dels compostos, sense donar informació estructural. [...]
6. especificitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Caracterísitica d'una reacció d'identificació o d'un procediment analític quantitatiu consistent a donar resposta amb una sola espècie química i ésser exempt d'interferències. [...]
7. energia de Gibbs
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Variable extensiva associada al treball útil màxim cedit al medi o al mínim que s'ha de donar al sistema quan el procés es realitza de manera reversible, a temperatura i pressió constants. [...]
8. energia de Helmholtz
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Variable extensiva associada al treball útil màxim cedit al medi o al mínim que s'ha de donar a un sistema termodinàmic quan el procés termodinàmic es realitza de manera reversible, a temperatura constant. [...]
9. energia de Gibbs de reacció estàndard
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Variació de l'energia de Gibbs que acompanya la transformació estequiomètrica de reactius en l'estat estàndard a la temperatura de treball per a donar les corresponents quantitats estequiomètriques de productes en l'estat estàndard a la mateixa temperatura. [...]
10. entropia de reacció estàndard
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Química
Variació de l'entropia que acompanya la transformació estequiomètrica de reactius en el seu estat estàndard i a la temperatura de treball per a donar les corresponents quantitats estequiomètriques de productes en l'estat estàndard a la mateixa temperatura. [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>