Resultats de la cerca frase exacta: 26

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. 'trobar', 'trobar-se' i 'trobar-s'hi' / Verbs amb el pronom feble 'hi'
Font Fitxes de l'Optimot
El verb trobar, en sentit general, significa 'coincidir per atzar amb una cosa o amb algú'. Per exemple: Aquest matí he trobat una sorpresa a la bústia. Amb aquest significat també es pot fer servir la forma pronominal trobar-se. Per exemple: Aquest matí m'he trobat una sorpresa a la bústia [...]
2. Imperatius amb forma molt reduïda: do'm, de'm
Font Fitxes de l'Optimot
En llenguatge col·loquial el verb donar seguit d'un o més pronoms febles sovint es redueix a do, per exemple: do'm, de'm. Aquestes formes, per tant, es poden trobar en textos de registres informals. Ara bé, en registres més formals s'usa la forma més general dona'm.  [...]
3. 'anar' + gerundi / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
teu cosí? ?Va fent. Convé no confondre la perífrasi anar + gerundi amb els usos del verb anar, quan té valor de desplaçament i coincideix amb un gerundi. Per exemple: Se n'anava coixejant quan la va trobar. Hi anava caminant perquè no tenia cotxe.  [...]
4. És correcte 'en sortint' en català? / 'en' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en + gerundi expressa una acció simultània o una acció immediatament anterior en el temps. Per exemple: En sortint de la feina anirem a fer un mos. Em vaig trobar el veí en tornant de nedar. En baixant del cotxe em van caure les ulleres a terra. En havent sopat toca fer un passeig [...]
5. 'Lo que et volia dir' o 'El que et volia dir'? / Article neutre 'lo' + relatiu 'que' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant el relatiu que. Per exemple: Lo que et volia [...]
6. 'aprofundir en un problema' o 'aprofundir un problema'? / aprofundir (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
aprofundir la mina, van trobar restes d'una antiga civilització. L'estudi dels àtoms ha aprofundit la nostra comprensió de la matèria. En canvi, quan significa 'anar al fons de les coses' el verb aprofundir és intransitiu i porta un complement introduït per la preposició en. Per exemple: La coalició ha [...]
7. 've't aquí' o 'vet aquí'?
Font Fitxes de l'Optimot
trobar representada amb la forma ve't aquí, perquè s'entén que la forma verbal és ve, com a reducció de veges. Per exemple: Ve-t'ho aquí.  [...]
8. L'article definit amb valor exclamatiu i interrogatiu / 'La de vegades que t'ho he dit!' o 'Quantes vegades t'ho he dit!'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Els sintagmes nominals amb article definit es poden utilitzar amb valor exclamatiu o interrogatiu en alguns contextos. Es poden trobar aquestes construccions en exclamatives directes o indirectes, o en subordinades que depenen de verbs interrogatius. Per exemple: La sort que té de tenir-te al seu [...]
9. empresa participada, societat participada / Participi com a modificador del nom: participat, participada
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, els participis que poden modificar un sintagma nominal provenen de verbs transitius, però hi ha algun cas especial en què és possible fer servir participis de verbs intransitius. Així, malgrat que participar és un verb intransitiu, el seu participi es pot trobar usat per modificar un [...]
10. Canvi o manteniment de la preposició 'en' davant d'infinitiu / 'pensar en fer', 'pensar a fer' o 'pensar de fer'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
'recordar-se de' i 'tenir el pensament ocupat en', aquest verb va seguit de complement de règim, el qual pot anar encapçalat per les preposicions a i de. A més a més, en registres informals també es pot trobar la preposició en. Per exemple: Pensa d'endur-te les claus quan te'n vagis. ('recorda-te'n) Tot el [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>