Resultats de la cerca bàsica: 16

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. 'major' o 'més gran'? / 'menor' o 'més petit'?
Font Fitxes de l'Optimot
major part de, festa major, causes majors, orde major, força major, estat major, carrer major, pal major, vela major, major d'edat, menor d'edat, mal menor, orde menor, etc. En canvi, una dona gran i no una dona major, un pis més gran que un altre i no un pis major que un altre. Els adjectius major i [...]
2. gerundi + 'i tot' / Nova gramàtica / 'tot i volent' o 'tot i voler'? / 'tot i' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: Tot i volent arribar a l'hora, van fer tard a la festa. Tot i que volien arribar a l'hora, van fer tard a la festa. Tot i voler arribar a l'hora, van fer tard a la festa. Tot i el desig d'arribar a l'hora, van fer tard a la festa. Per expressar una oposició, també és possible [...]
3. És correcte 'tal i com' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per dir que les coses són d'una manera determinada, es fa servir la construcció comparativa tal com (i no tal i com). Per exemple:  La festa va anar tal com et vaig dir. Ho faré tal com dius. Tal com indica el calendari, dilluns vinent és festiu.  Cal recordar que la funció de tal és reforçar el [...]
4. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
impedeix la realització d'allò que expressa l'oració principal. Per exemple: Si haguessis vingut a la festa, t'haurien convidat a una beguda. (condicional) Encara que haguessis vingut, no hauríem pogut estar per tu. (concessiva) En alguns parlars, de vegades, aquesta mena d'oracions també es formen amb [...]
5. 'jugar' o 'jugar-s'hi'? / Verbs amb el pronom feble 'hi'
Font Fitxes de l'Optimot
estan lexicalitzats amb el verb. Per exemple: Aquest noi és un romancer. Què t'hi jugues que avui no es presenta a la festa? Si continues fent el ronso, t'hi jugues la feina.  [...]
6. 'Si vens...' o 'Si vinguessis...'? / Correlacions verbals en oracions condicionals i concessives
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions condicionals, la conjunció si pot anar seguida de verbs tant en mode indicatiu com en subjuntiu. Segons el mode i el temps del verb, la probabilitat que s'expressa serà més o menys propera a la realitat. Per exemple: Si vens a la festa estarem molt contents. Si vens a la festa [...]
7. Com es diu 'es lo menos que puedes hacer' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les construccions és el mínim que pots fer, com a mínim, no pots fer sinó, entre altres, per expressar el significat 'almenys, si no més'. Per exemple: Encara que no vulguis estar-t'hi gaire estona, t'hi hauries de presentar, com a mínim. És la festa d'aniversari [...]
8. no ser-hi tot / Verbs amb el pronom feble 'hi'
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió no ser-hi tot significa 'estar mancat d'enteniment'. Per exemple: Els últims anys de la seva vida, l'àvia Francina no hi era tota. Així doncs, cal mantenir sempre el pronom feble hi perquè forma part del verb. Per exemple: En aquella festa hi havia un noi que no hi era tot. És una [...]
9. Concordança del verb 'haver-hi' / 'hi han' o 'hi ha'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
és l'ús consolidat en els registres formals. Per exemple: A la festa hi ha les meves amigues (sense concordança). A la festa hi han les meves amigues (amb concordança). L'any passat va haver-hi rebaixes abans d'hora (sense concordança). L'any passat van haver-hi rebaixes abans d'hora (amb [...]
10. És correcte 'degut a' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió degut a és una locució causal i equival a 'a causa de' o 'perquè'. Va seguida d'un sintagma nominal o d'una oració encapçalada per el fet que. Per exemple: La festa es va suspendre degut a la pluja. Degut al fet que s'esperava mal temps, va caure el nombre de reserves hoteleres [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>