Resultats de la cerca frase exacta: 9

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. Ús de l'article davant dels noms de persona, d'animals i d'objectes singulars / 'en Pau Casals' o 'Pau Casals'?
Font Fitxes de l'Optimot
. Aquella interpretació de l'obra de Pau Casals va ser magistral.. Tanmateix, és possible fer servir l'article davant de noms de personatges públics en contextos en què es vol mostrar familiaritat o informalitat. Per exemple: Fins que no he acabat de llegir Mirall trencat, la Rodoreda m'ha acompanyat a [...]
2. Combinació de pronoms en singular: 'l'hi', 'la hi', 'els hi', 'les hi' / Combinacions de complement indirecte singular i complement directe determinat / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular. En canvi, els pronoms el, la, els les substitueixen un complement directe determinat. Per exemple:  La mare li dona l'esmorzar (La mare dona l'esmorzar a en Pau).  La mare el dona a en Pau (La mare dona l'esmorzar a [...]
3. Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació amb 'tant... com...' / 'Venen tant ell com ella' o 'Ve tant ell com ella'?
Font Fitxes de l'Optimot
darrere del verb, malgrat que la concordança en plural és la més habitual, també és possible conjugar el verb en singular. Per exemple: Vindran de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau. Vindrà de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau.  [...]
4. Els verbs psicològics
Font Fitxes de l'Optimot
directe quan són transitius; mentre que si adopten la forma pronominal (obsessionar-se o emocionar-se), l'experimentador fa la funció de subjecte. Per exemple: La feina obsessiona en Pau (en Pau fa de complement directe). En Pau s'obsessiona per la feina (en Pau és el subjecte). Cal tenir en compte que [...]
5. 'el contrari' i 'al contrari'? / 'tot el contrari' i 'tot al contrari'? / 'ben al contrari' i 'ben el contrari'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció el contrari és un sintagma nominal format per l'article el i el substantiu contrari, i fa referència a una cosa que s'oposa radicalment a una altra. Pot aparèixer acompanyat de tot (tot el contrari). Per exemple: La pau és el contrari de la guerra. Aquesta proposta és tot el [...]
6. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
En una coordinació de sintagmes preposicionals en què les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements si la interpretació dels elements es considera que és unitària o única. Per exemple: El pis d'en Pau i la Jana presenta un estat lamentable. (hi ha un sol pis [...]
7. Duplicacions pronominals en oracions de relatiu / 'a qui no li agrada' o 'a qui no agrada'? / 'on diu' o 'on hi diu'? / 'de qui n'està molt' o 'de qui està molt'?
Font Fitxes de l'Optimot
ser les parts del cos. Per exemple: En Pau, a qui se li veuen les cames blanques, sempre és l'últim d'arribar. (i no a qui es veuen les cames blanques...). 3. Amb expressions lexicalitzades com ara fer-se'n creus, girar-se-li d'esquena o no saber el pa que s'hi dona. Per exemple: És una actitud que [...]
8. Ús de la preposició 'de' en les vies urbanes / Adreces postals (escriptura)
Font Fitxes de l'Optimot
Entre la denominació genèrica d'una via pública (carrer, plaça, etc.) i la denominació específica (Pau Claris, Catalunya, etc.) hi ha la preposició de i, si escau, l'article. Per exemple: plaça de l'Àngel, carrer de les Lletres. De vegades, però, la preposició de s'elideix i l'article també. Així [...]
9. És correcte 'citar-se' en català? / 'citar' o 'citar-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb citar és transitiu i significa 'avisar algú perquè comparegui a tal hora en un lloc determinat'. Per exemple: La tutora ha citat els pares d'en Pau per parlar-los dels progressos del seu fill. D'aquest ús transitiu, se'n pot deduir la forma pronominal citar-se, que s'utilitza en els casos [...]