Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
llargada, aquests elements es poden puntuar entre comes o no. Per exemple: A dos quarts de set hi ha la reunió a la sala d'actes. A dos quarts de set de la tarda del primer dimarts de cada mes, hi ha la reunió a la sala d'actes. En el web hi ha una relació de les activitats de l'empresa. En el web de [...]
2. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
duia uns binocles.) Va veure un home, amb uns binocles. (El subjecte va veure un home a través d'uns binocles.) Ell ho diu tot, i així hi haurà conflictes. (equivalent a 'd'aquesta manera') Ell ho diu; tot i així, hi haurà conflictes. (equivalent a 'tot i això') S'ha de canviar el connector de [...]
3. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, l'Helena i la Xènia. Quan la sèrie d'elements queda interrompuda, s'elideix la conjunció i es pot utilitzar l'abreviatura etc. (precedida de coma) o es poden utilitzar els punts suspensius. Per exemple: Hi havia de tot: canapès, entrepanets, barquetes, etc. A la darrera classe tothom hi era: alumnes [...]