Resultats de la cerca bàsica: 21

Diccionaris terminològics  | Tecnologies de la informació i la comunicació
1. mediana
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Dada situada en el centre d'un conjunt de dades o d'observacions estadístiques ordenades de menor a major, de manera que té el mateix nombre de dades per sobre i per sota. [...]
2. banda lateral superior
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Banda lateral corresponent a les freqüències amb valor absolut major que el de la freqüència de la ^portadora^. [...]
3. hora carregada
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Franja horària del dia, d'una hora de duració, en la qual es produeix el major volum de ^trànsit^ telefònic. [...]
4. codificador de prioritat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Component d'un sistema digital que mostra a la sortida el codi binari corresponent al pes o a la posició de l'entrada de major prioritat entre les actives. [...]
5. relació lòbul principal a secundari
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Quocient, expressat generalment en decibels, entre el valor del ^diagrama de radiació^ en la direcció de radiació màxima i en la direcció del màxim del lòbul secundari de major amplitud. [...]
6. enregistrament helicoidal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Sistema de gravació de cintes de vídeo, utilitzat universalment en la gravació, que permet obtenir la major densitat d'informació i la major quantitat de temps en la menor longitud de cinta. Els capçals de gravació i reproducció es col·loquen sobre un cilindre portacapçals que es troba inclinat [...]
7. observable GPS
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
aplicacions topogràfiques, on la precisió requerida és major, es realitzen les mesures sobre la fase de la portadora del senyal rebut, que permeten precisions de centímetres o fins i tot mil·límetres. [...]
8. sensor modulador
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Sensor en què el senyal de sortida prové de la modulació d'un senyal d'excitació o d'alimentació, altern o continu. La major part de l'energia disponible a la sortida prové de l'excitació. [...]
9. regió limitada en potència
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Regió del pla d'eficiència espectral on se situen les modulacions que presenten una major eficiència en termes d'aprofitament de la potència transmesa. En aquesta regió, la disminució de la potència transmesa implica una disminució encara més gran de l'eficiència espectral. [...]
10. mode òhmic
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Forma de treball d'un ^transistor d'efecte de camp^. En un transistor de canal N, aquesta forma de treball ve caracteritzada per una tensió VGS (entre la porta i el sortidor) major que VT (tensió llindar) i una tensió VDS (entre el drenador i el sortidor) inferior a VGS - VT. En aquest mode el [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>