Resultats de la cerca frase exacta: 10

Diccionaris terminològics  | Tecnologies de la informació i la comunicació
1. equalització
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Processament del senyal rebut per a compensar la distorsió introduïda pel canal de comunicacions. [...]
2. radiòmetre d'injecció de soroll
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Radiòmetre de Dicke en el qual s'injecta soroll a l'entrada per a compensar completament les variacions de guany del receptor. [...]
3. equalitzador no lineal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Equalitzador en què la compensació del canal no consisteix en un filtratge, sinó que s'utilitzen funcions no lineals per a compensar distorsions no lineals sobre el senyal rebut. [...]
4. zona de càrrega espacial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Regió semiconductora d'una ^junció PN^ o d'un ^contacte metall-semiconductor^ que presenta una càrrega neta. Aquesta càrrega està produïda per un dèficit de portadors que no arriben a compensar la càrrega de les impureses ionitzades. [...]
5. equalització adaptativa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Equalització en què els coeficients de l'equalitzador s'actualitzen contínuament a partir de les noves dades rebudes per tal d'adaptar-se als possibles canvis en la resposta en impuls del canal que s'ha de compensar. [...]
6. convertidor analògic-digital de quàdruple rampa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Convertidor analògic-digital de doble rampa en què, després del cicle de conversió del senyal, l'entrada es commuta a la referència del circuit i es repeteix el procés. D'aquesta manera es poden compensar els errors d'òfset del convertidor. [...]
7. sonda passiva
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Conjunt format per un cable i un circuit elèctric passiu que s'usa per a interconnectar un instrument de mesura al sistema on es vol mesurar, i que té per objectiu compensar la resposta freqüencial de tipus passabaix que introdueix la capacitat del cable. [...]
8. filtres terminals òptims
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Conjunt format per un filtre de preèmfasi situat al transmissor i un filtre de desèmfasi situat al receptor. Mitjançant la resposta freqüencial global dels dos filtres, s'aconsegueix compensar la distorsió lineal que introdueix el canal de comunicacions, i al mateix temps maximitzar la relació [...]
9. repetidor
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Sistema receptor i transmissor utilitzat en comunicacions punt a punt per a compensar l'atenuació que sofreix el senyal en propagar-se pel canal de comunicació, que maximitza la ^relació senyal-soroll^ del sistema de comunicació. Si el senyal que es transmet és analògic, els repetidors són [...]
10. pont de Wien
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
aquesta sigui resistiva o reactiva capacitiva. Una variació d'aquesta estructura, coneguda com a pont de Maxwell-Wien, permet compensar una impedància reactiva inductiva col·locada a l'altra branca del pont. Vegeu també ^oscil·lador de pont de Wien^. [...]