Resultats de la cerca frase exacta: 38,722

1. els
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[pot revestir les formes 'ls i los] Acusatiu masculí plural i datiu plural, masculí o femení, del pronom de tercera persona. Els he vistos, els teus germans, i els he dit allò. Les he vistes, les teves germanes, i els he dit allò.  [...]
2. Combinacions de dos pronoms: els el, els la, els els, els les, els ho, els en i els hi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom els substitueix el complement indirecte de tercera persona de plural, tant si és masculí com femení. Per exemple:  El noi els dona el diari (El noi dona el diari a les periodistes). Quan aquest pronom indirecte els es combina amb un pronom de complement directe determinat (el, la, els [...]
3. Els verbs psicològics
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs psicològics són els verbs que expressen emocions, sentiments o estats d'ànim. Aquests verbs es comporten de manera diferent segons la funció sintàctica que fa la persona que experimenta l'emoció o sentiment, és a dir, l'experimentador: 1. Hi ha verbs intransitius, com ara agradar o [...]
4. 'els anys norantes' o 'els anys noranta'?
Font Fitxes de l'Optimot
els anys noranta Quan es fa referència a una dècada, no s'ha de fer concordar en nombre la dècada i el mot anys (els anys norantes), sinó que cal escriure el numeral en singular: els anys noranta, els anys trenta, etc. [...]
5. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
6. els
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
art m 1 [plural d'el] los. Els amics d'en Joan, los amigos de Juan. Els visitants de les runes, los visitantes de las ruinas. m 2 els meus, els teus, els seus, els nostres, els vostres mis, tus, sus, nuestros, vuestros. Els meus pares no volen conèixer els teus avis, mis padres no quieren [...]
7. 'el Pirineu' o 'els Pirineus'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma Pirineus, en plural, és la forma principal per fer referència a la serralada situada al nord de la península Ibèrica. Com a forma secundària, també hi ha la forma Pirineu, en singular. Per exemple: L'Alt Pirineu és una part dels Pirineus, entre la Seu i el Pont de Suert. Tens tot el Piri [...]
8. Els noms de lloc catalans i els accents diacrítics / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms de lloc catalans que consten d'algun mot que abans de la publicació de l'Ortografia catalana de l'IEC de 2016 portava accent diacrític i ara no (com ara cóm 'recipient', cós 'cursa', móra 'fruit', etc.), mantenen l'accent, ateses les dificultats de naturalesa legal que aquest canvi pot [...]
9. Contacte de preposicions (àtona + tònica) / 'per entre els arbustos' o 'entre els arbustos'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan hi ha contacte entre una preposició àtona i una de tònica, generalment es mantenen les dues preposicions. Per exemple:  En aquesta bicicleta hi poden pujar persones de fins a noranta quilos.  No ens van sorprendre perquè els vam veure arribar de dins estant. Això no obstant, en alguns casos [...]
10. Sonorització o ensordiment de la essa en posició final no absoluta: els avis, els savis...
Font Fitxes de l'Optimot
imperatius seguits de pronom feble que comencen per vocal (ves-hi). Per exemple: els avis, el famós amic, els dies, els mesos, examic, fes-ho. En canvi, es pronuncia sord el so de s seguit d'un so sord. Per exemple: els savis, el famós plat, els tinc, arròs covat, experts, ves-te'n, fes-t'ho mirar.  [...]
Pàgines  1 / 3,873 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>