Resultats de la cerca frase exacta: 9

1. malèvol -a
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Tot altre que benèvol. Mostrar-se malèvol. Un lector malèvol. Crítica malèvola. Mirada malèvola.  [...]
2. malèvol
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj malévolo -la.  [...]
3. malevolència
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Qualitat de malèvol. La malevolència de la crítica.  [...]
4. malévolo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-la adj malèvol -a, malvolent.  [...]
5. magancés (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj fig i p fr traïdor, malèvol.  [...]
6. malevo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-va adj amer [malévolo] malèvol -a, malvolent -a.  [...]
7. verinós
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-osa adj 1 venenoso -sa, ponzoñoso -sa. 2 zool venenoso -sa, ponzoñoso -sa. 3 fig [malèvol] venenoso -sa, ponzoñoso -sa, envenenado -da. Una frase verinosa, una frase venenosa.  [...]
8. avieso (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-sa adj 1 [torcido] tort -a, torçat -ada. 2 [maligno] pervers -a, maligne -a, malèvol -a. Un hombre avieso, un home pervers.  [...]
9. atravesado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 [participio pasado de atravesar] [cruzado] entravessat -ada, de través. Quedó un coche atravesado, va quedar un cotxe entravessat. 2 [bizco] guenyo -a, guerxo -a. 3 [animal] mestís -issa, encreuat -ada. 4 fig [maligno] malèvol -a, malintencionat -ada, maligne -a. Una persona [...]