Resultats de la cerca frase exacta: 72

Diccionaris terminològics
11. acolliment residencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Servei temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar i que ofereix atenció integral a persones en situació de desemparament, risc social o dependència. [...]
12. acolliment simple
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Acolliment de menors que es preveu que acabi amb el retorn del menor a la seva família biològica. [...]
13. centre d'acolliment
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Centre destinat a l'atenció social temporal, en règim residencial, de transeünts o de persones que han sofert alguna emergència o tenen problemes familiars greus. [...]
14. acolliment de menors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
15. acolliment de menors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Mesura de protecció de menors que es troben en situació de possible desemparament o de risc social que consisteix a confiar-los provisionalment a una persona, una família o un centre d'acolliment. [...]
16. acolliment familiar permanent
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar de durada indefinida per a infants i adolescents en situació definitiva de desemparament quan l'adopció no és possible o no es considera l'opció més favorable a l'interès del menor. [...]
17. acolliment familiar preadoptiu
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar que es preveu com una fase prèvia a l'adopció de l'infant o l'adolescent. [...]
18. acolliment familiar simple
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar que es preveu que acabi amb el retorn de l'infant o l'adolescent a la seva família biològica. [...]
19. acolliment de persones grans
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Pacte en virtut del qual una persona o una parella casada o unida de manera estable es compromet a tenir cura d'una persona o una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, de més edat o amb una discapacitat, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en co [...]
20. acolliment de persones grans
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Vinculació d'una persona o una parella a una altra persona o parella més jove, la qual es compromet a tenir-ne cura, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les relacions de parentiu. [...]
Pàgines  2 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>