Resultats de la cerca frase exacta: 72

Diccionaris terminològics
61. llar residència
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Servei d'acolliment residencial consistent en un habitatge amb serveis comuns per a persones amb un trastorn mental greu i persistent i problemàtica social greu a causa del trastorn que tenen força autonomia personal però que necessiten un cert suport i atenció personal. [...]
62. permís per maternitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
Període de suspensió de contracte o suspensió de la prestació de l'atur que comporta una prestació de la seguretat social al qual té dret un empleat o un aturat amb motiu del naixement, l'adopció o l'acolliment d'un fill. [...]
63. institució col·laboradora d'integració familiar
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Institució que disposa de l'organització, l'estructura i l'equip professional necessaris per a col·laborar amb l'Administració en tasques relatives a l'acolliment i l'adopció, d'acord amb les directrius, la inspecció i el control de l'Administració. [...]
64. dret a una avaluació periòdica de l'internament
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
65. permís prenatal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
Permís concedit a una treballadora en cas d'embaràs perquè pugui assistir a exàmens prenatals o activitats de preparació per al part, o a un treballador o una treballadora en cas d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu perquè dugui a terme els tràmits necessaris previs. [...]
66. pis pont
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment residencial especialitzat d'acolliment temporal per a dones en situació de violència masclista i els seus fills a càrrec, amb l'objectiu de continuar el pla de treball iniciat a la casa d'acollida i oferir suport professional per a facilitar-los la plena integració sociolaboral. [...]
67. pis amb suport
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment especialitzat d'acolliment temporal destinat a dones en situació de violència masclista i els seus fills a càrrec, que han hagut d'abandonar el domicili familiar i que disposen dels recursos personals i econòmics per afrontar aquesta situació però amb el suport personal, psicològic i [...]
68. comunitat terapèutica
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Servei d'acolliment residencial temporal per a la rehabilitació de persones amb conductes addictives greus, consistent en un allotjament col·lectiu on es reprodueix un espai social, basat en la participació en la vida comunitària i en l'autogestió com a eina socialitzadora i de reeducació amb la [...]
69. habitatge tutelat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment que comprèn un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, i unes estances d'ús comú, que presta un servei d'acolliment alternatiu a persones grans autònomes que no es poden estar en la pròpia llar a causa de circumstàncies sociofamiliars, amb l'objectiu d'afavorir la màxima independència [...]
70. família d'acollida per a gent gran
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Família que per mitjà d'un pacte formal d'acolliment es compromet a tenir cura d'una persona o una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, de més edat o amb una discapacitat, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les [...]
Pàgines  7 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>