Resultats de la cerca frase exacta: 72

Diccionaris terminològics
61. llar residència
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Servei d'acolliment residencial consistent en un habitatge amb serveis comuns per a persones amb un trastorn mental greu i persistent i problemàtica social greu a causa del trastorn que tenen força autonomia personal però que necessiten un cert suport i atenció personal. [...]
62. permís per maternitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
Període de suspensió de contracte o suspensió de la prestació de l'atur que comporta una prestació de la seguretat social al qual té dret un empleat o un aturat amb motiu del naixement, l'adopció o l'acolliment d'un fill. [...]
63. institució col·laboradora d'integració familiar
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Institució que disposa de l'organització, l'estructura i l'equip professional necessaris per a col·laborar amb l'Administració en tasques relatives a l'acolliment i l'adopció, d'acord amb les directrius, la inspecció i el control de l'Administració. [...]
64. dret a una avaluació periòdica de l'internament
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Dret d'un infant internat o bé acollit en una família per rebre atenció, protecció o tractament per a la seva salut física o mental a una revisió periòdica del tractament que rep i de totes les altres circumstàncies relatives al seu internament o acolliment familiar. [...]
65. permís prenatal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
Permís concedit a una treballadora en cas d'embaràs perquè pugui assistir a exàmens prenatals o activitats de preparació per al part, o a un treballador o una treballadora en cas d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu perquè dugui a terme els tràmits necessaris previs. [...]
66. pis pont
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment residencial especialitzat d'acolliment temporal per a dones en situació de violència masclista i els seus fills a càrrec, amb l'objectiu de continuar el pla de treball iniciat a la casa d'acollida i oferir suport professional per a facilitar-los la plena integració sociolaboral. [...]
67. pis amb suport
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment especialitzat d'acolliment temporal destinat a dones en situació de violència masclista i els seus fills a càrrec, que han hagut d'abandonar el domicili familiar i que disposen dels recursos personals i econòmics per afrontar aquesta situació però amb el suport personal, psicològic i [...]
68. comunitat terapèutica
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
69. habitatge tutelat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Establiment que comprèn un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, i unes estances d'ús comú, que presta un servei d'acolliment alternatiu a persones grans autònomes que no es poden estar en la pròpia llar a causa de circumstàncies sociofamiliars, amb l'objectiu d'afavorir la màxima independència [...]
70. família d'acollida per a gent gran
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Família que per mitjà d'un pacte formal d'acolliment es compromet a tenir cura d'una persona o una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, de més edat o amb una discapacitat, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les [...]
Pàgines  7 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>