Resultats de la cerca frase exacta: 3

Fitxes de l'Optimot
1. La vocal 'e': accent tancat o agut / Distribució d'accents oberts i tancats
Font Fitxes de l'Optimot
, etc. els mots adés, després, només, i els que fan el plural en -essos: accés, congrés, excés, exprés, ingrés, progrés, etc. els verbs en -cén (encén), -tén (estén, pretén...). altres mots com abecé, amén, peroné, ximpanzé i Bernabé. En mots plans: els infinitius com ara créixer, ésser [...]
2. formes dobles abreujades: partició / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
3. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
/la traductor/a) notícies per als usuaris/àries afectats (en comptes de notícies per als/per a les usuaris/àries afectats/ades) Cal remarcar que en textos llargs no es recomana l'ús de formes dobles abreujades amb barra perquè dificulta la lectura.  [...]