Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 4

1. Article neutre lo + adjectiu
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les opcions per evitar l'ús de l'article neutre lo davant d'adjectiu en registres formals és l'ús del demostratiu allò. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta construcció només és possible quan acompanya una oració relativa o un adjectiu modificat per un adverbi. En conseqüència, no s'ha [...]
2. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
3. Article neutre lo + relatiu que / Lo que et volia dir o El que et volia dir?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant el relatiu que. Per exemple: Lo que et volia [...]
4. L'article definit masculí lo: lo pare / Apostrofació i contracció de l'article definit lo
Font Fitxes de l'Optimot
certs contextos fossilitzats (tot lo món, tot lo dia, per lo senyal) i en diversos topònims (lo Codony, lo Migjorn, los Seixos). Finalment, cal no confondre l'article masculí lo amb l'article neutre lo, no admès en els registres formals. Per exemple: lo bo i lo dolent. Font: Gramàtica de la llengua [...]