Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 325

1. a base de ('prenent com a fonament')
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'Què fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'què' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Que fort! Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple: Que amables que sou! (i no Què amables que sou!) Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!) Que n'hi ha, de corru [...]
3. Usos de la preposició com i com a ('quantificador')
Font Fitxes de l'Optimot
canvi, és redundant aquest ús quan va seguit d'un quantitatiu. Per exemple:  Hi havia molt soroll (i no Hi havia com molt soroll). Cal tenir en compte que, en registres informals, al costat de la preposició com també és possible l'ús de com a amb aquesta funció. Per exemple: Feia com a calor. N'hi [...]
4. Usos de la preposició com i com a / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La forma com és un adverbi de comparació que equival a les expressions igual que, de la mateixa manera que. Per exemple:  En Joan camina com el seu pare.  En canvi, com a és una locució prepositiva que equival a les expressions en qualitat de, amb caràcter de, d'acord amb la condició de, en [...]
5. 'tots dos', 'els dos' o 'ambdós'? / Numerals usats com a pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
L'indefinit tot pot precedir la construcció formada per un numeral i un nom quan aquest nom no està especificat i ja s'ha esmentat anteriorment. Per exemple: [Es parla d'un escriptor que ha escrit dues novel·les] A la xerrada d'aquesta tarda porta tots dos llibres. [A l'esplai la meva filla hi  [...]
6. empresa participada, societat participada / Participi com a modificador del nom: participat, participada
Font Fitxes de l'Optimot
sintagma nominal, com si fos un verb transitiu. Per exemple: Un grup d'empreses participades per l'empresa matriu. Dirigeix una societat participada per una empresa investigada. En l'àmbit de l'economia, les formes participat, participada també s'usen com a adjectius amb el significat: 'dit de la [...]
7. Com es diu 'como muy tarde' en català? / 'com a més tard' o 'a tot estirar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat de 'com a màxim' en sentit temporal es poden fer servir les construccions a tot estirar, a tot tardar, no més tard, entre d'altres, i no com a més tard o com més tard. Per exemple: Tornaré aviat, a tot estirar a les tres. Et vull aquí a les nou, no més tard.  [...]
8. Pronúncia dels mots jo, ja
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns parlars, el so inicial dels mots jo i ja es pronuncia com a i (iode) i no com a j (jove). La pronúncia com a i és la més general en la zona sud del nord-occidental i del central, en tortosí, en valencià i en eivissenc, i la pronúncia com a j, en la resta de l'àmbit lingüístic. Totes dues [...]
9. Pronúncia de la vocal neutra en determinades zones urbanes
Font Fitxes de l'Optimot
En determinades zones urbanes dels parlars centrals, s'observa una tendència a pronunciar una a en comptes de la vocal neutra. Aquesta pronúncia, tanmateix, no és acceptable. Per exemple: escolta (la e i la a s'han de pronunciar com a vocals neutres, i no com a [a], [a]scolt[a]) dies (la e s'ha [...]
10. Com es diu sudadera en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Indumentària. Confecció
La samarreta de cotó, de màniga llarga, que s'utilitza com a part superior del xandall o també com a jersei esportiu en català s'anomena dessuadora (i no suadora). La forma castellana equivalent és sudadera.  [...]
Pàgines  1 / 33 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>