Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 329

1. Usos de com i com a: cridar com bojos o cridar com a bojos?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Usos de la preposició com i com a: Fa com calor o Fa com a calor?
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició com a pot tenir una funció pròxima a la d'un quantificador o un modificador. Per exemple: Feia com a calor. ('prou, força', 'més aviat') N'hi havia com a mig litre. ('aproximadament') Estic com a marejat. ('tirant a') M'he com a espantat. ('gairebé') En registres informals, també [...]
3. a base de ('prenent com a fonament')
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a base de significa 'prenent com a fonament'. Per exemple: Ompliu la mànega de pastisseria a base de sucre, mantega i ous. Aquest paviment està fet a base de formigó. Cal tenir en compte que es fa un ús abusiu d'aquesta expressió en el sentit d'insistir o repetir-se una acció. En [...]
4. Usos de com i com a amb el verb conèixer / Coneguda com boixac o coneguda com a boixac?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del verb conèixer és 'designar habitualment una cosa o algú amb un nom determinat'. En aquest cas, el verb pot portar un complement encapçalat per la preposició com a. Per exemple: Aquesta planta es coneix com a boixac. Cal tenir en compte que si el sintagma va introduït per [...]
5. Usos de la preposició com i com a
Font Fitxes de l'Optimot
La forma com és un adverbi de comparació que equival a les expressions igual que, de la mateixa manera que. Per exemple: En Joan camina com el seu pare. En canvi, com a és una preposició que es fa servir per expressar equivalència, sovint amb el mateix significat que en qualitat de, amb caràcter [...]
6. 'Què fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'què' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Que fort! Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple: Que amables que sou! (i no Què amables que sou!) Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!) Que n'hi ha, de corru [...]
7. 'tots dos', 'els dos' o 'ambdós'? / Numerals usats com a pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
L'indefinit tot pot precedir la construcció formada per un numeral i un nom quan aquest nom no està especificat i ja s'ha esmentat anteriorment. Per exemple: [Es parla d'un escriptor que ha escrit dues novel·les] A la xerrada d'aquesta tarda porta tots dos llibres. [A l'esplai la meva filla hi  [...]
8. empresa participada, societat participada / Participi com a modificador del nom: participat, participada
Font Fitxes de l'Optimot
sintagma nominal, com si fos un verb transitiu. Per exemple: Un grup d'empreses participades per l'empresa matriu. Dirigeix una societat participada per una empresa investigada. En l'àmbit de l'economia, les formes participat, participada també s'usen com a adjectius amb el significat: 'dit de la [...]
9. Com es diu 'como muy tarde' en català? / 'com a més tard' o 'a tot estirar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat de 'com a màxim' en sentit temporal es poden fer servir les construccions a tot estirar, a tot tardar, no més tard, entre d'altres, i no com a més tard o com més tard. Per exemple: Tornaré aviat, a tot estirar a les tres. Et vull aquí a les nou, no més tard.  [...]
10. Pronúncia dels mots jo, ja
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns parlars, el so inicial dels mots jo i ja es pronuncia com a i (iode) i no com a j (jove). La pronúncia com a i és la més general en la zona sud del nord-occidental i del central, en tortosí, en valencià i en eivissenc, i la pronúncia com a j, en la resta de l'àmbit lingüístic. Totes dues [...]
Pàgines  1 / 33 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>