Resultats de la cerca frase exacta: 116

91. compte corrent
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Contracte entre dues persones físiques o jurídiques mitjançant el qual s'aporten actius a compensar periòdicament de manera que a la fi del període se'n pot exigir el saldo i els interessos en cas que hagi estat pactat. [...]
92. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
93. diferencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Esport
Mecanisme d'un automòbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferència de longitud de la distància recorreguda. [...]
94. marge de variació
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Import que les entitats de contrapartida apliquen als actius de garantia utilitzats en les operacions temporals d'injecció de liquiditat a fi de compensar eventuals fluctuacions del valor de mercat d'aquests actius per sota d'un nivell establert. [...]
95. provisió per a fluctuació de valors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Provisió obligatòria que té per objecte compensar les oscil·lacions que es produeixin en la cotització dels valors mobiliaris destinats a les reserves legals, i que es nodreix amb una aportació acumulativa d'un tant per cent en cada exercici. [...]
96. signe de Bielschowsky
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
En les paràlisis del nervi patètic (afectació del múscul oblic major de l'ull) es produeix una desviació del globus ocular cap a dintre, que el malalt intenta de compensar tot desviant el cap vers l'espatlla oposada. [...]
97. convertidor analògic-digital de quàdruple rampa
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Convertidor analògic-digital de doble rampa en què, després del cicle de conversió del senyal, l'entrada es commuta a la referència del circuit i es repeteix el procés. D'aquesta manera es poden compensar els errors d'òfset del convertidor. [...]
98. agrupament d'accions
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
99. sobreprima
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Economia. Empresa
Prima que el prenedor ha de pagar en un determinat moment per compensar l'agreujament del risc, com a conseqüència d'un canvi en el bé assegurat, un augment del seu valor, per inclusió d'un risc complementari o per fraccionament de la prima anual. [...]
100. sonda passiva
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Conjunt format per un cable i un circuit elèctric passiu que s'usa per a interconnectar un instrument de mesura al sistema on es vol mesurar, i que té per objectiu compensar la resposta freqüencial de tipus passabaix que introdueix la capacitat del cable. [...]
Pàgines  10 / 12 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>