Resultats de la cerca frase exacta: 19

Fitxes de l'Optimot
11. plural de pas i plural de passa / passos o passes? / pas o passa?
Font Fitxes de l'Optimot
ampli i general. Designa el moviment que fa una persona o un animal quan camina, alçant i avançant un peu fins a tornar-lo a posar a terra. Per exemple: El culpable va fer un pas endavant. Fa els passos tan llargs que no l'atrapo mai. També es fa servir en expressions amb sentit figurat, per exemple [...]
12. Exemple de carta d'oferta de serveis
Font Fitxes de l'Optimot
13. Com es diu 'arreando que es gerundio' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es vol fer que algú es posi en marxa o bé que iniciï un assumpte que pot resultar costós, es poden fer servir diverses expressions, segons el context: avall, que fa baixada; som-hi; som-hi, que no ha estat res; endavant les atxes, etc. Per exemple: Quan hi arribarem tot serà nevat, però ens [...]
14. Exemple de carta de sol·licitud de col·laboració
Font Fitxes de l'Optimot
Sr. Martí Vila Sala C/ Roser, 8 08004 BARCELONA Benvolgut senyor, El motiu d'aquesta carta és demanar el vostre parer sobre l'informe que us faig arribar, juntament amb aquest escrit. [...] Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració. Cordialment, Pau Oliva [...]
15. 'previsible' o 'prevenible'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius previsible i prevenible tenen significats diferents segons el context. L'adjectiu previsible deriva del verb preveure: 'intuir per endavant allò que pot ocórrer'. Així, davant d'una actuació o un fet determinats, per parlar de les conseqüències que probablement se'n derivaran es [...]
16. Fraseologia de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
... D'altra banda, seria molt convenient que... Exemples de fórmules per al paràgraf final: Confiem que aquesta informació serà del vostre interès... Espero que podreu atendre la meva sol·licitud... Us agraïm per endavant la vostra col·laboració... Esperem les vostres indicacions... Si necessiteu [...]
17. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
perquè ho entengués bé. Com que no sabia d'on podia venir-li aquell mal, va decidir anar al metge. Si ens queda pressupost tirarem endavant el projecte. Si jo li pogués explicar tot el que he fet per ajudar-lo, acceptaria millor la meva manera de fer.  [...]
18. Exemple de contracte d'arrendament
Font Fitxes de l'Optimot
contracte que quedés per complir o a la part proporcional en el cas de períodes inferiors a un any. 3. Renda La renda per l'arrendament, que és d[...] euros ([...]) anuals, s'ha d'abonar en terminis mensuals, per endavant, de l'1 al 7 de cada mes, mitjançant domiciliació bancària al compte [...], la [...]
19. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
. L'article 619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supòsit d'assentiment com en el de rebel·lia, el jutge, sense cap més tràmit, ha de dur les actuacions a la vista amb citació de les parts i ha de dictar sentència per ordenar que l'execució segueixi endavant per satisfer, en primer [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2