Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 4

1. Expressions temporals: 'a' davant de data / 'a' davant de data: 'balanç a 31 de desembre'
Font Fitxes de l'Optimot
En l'àmbit administratiu, quan es vol remarcar la idea de situació o estat, s'utilitza la construcció formada per la preposició a + data, amb la condició que la preposició vagi precedida d'un substantiu i la data s'expressi en xifres o amb el numeral corresponent. Per exemple: L'empresa ha presen [...]
2. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, però, no és adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta an [...]
3. 'el febrer', 'al febrer', 'pel febrer' o 'en febrer'? / Preposició davant dels noms dels mesos
Font Fitxes de l'Optimot
4. 'fins' o 'fins a'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
aquell (en aquest cas, també es pot substituir la preposició a per en per evitar la confluència de les dues vocals). Per exemple: Correu fins (a) aquell arbre o Correu fins en aquell arbre. Amb valor temporal: 1. Es manté fins a: Davant d'expressions temporals que, en altres contextos però sense [...]