Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 7

1. Expressions temporals: 'a' davant de data / 'a' davant de data: 'balanç a 31 de desembre'
Font Fitxes de l'Optimot
En l'àmbit administratiu, quan es vol remarcar la idea de situació o estat, s'utilitza la construcció formada per la preposició a + data, amb la condició que la preposició vagi precedida d'un substantiu i la data s'expressi en xifres o amb el numeral corresponent. Per exemple: L'empresa ha presen [...]
2. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, però, no és adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta an [...]
3. Expressions temporals en plural: a començament de o a començaments de; a final de o a finals de; a mitjan o a mitjans de? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
4. Preposició davant dels noms dels mesos: el febrer, al febrer, pel febrer o en febrer?
Font Fitxes de l'Optimot
utilitzar la preposició per. Per exemple: Pel maig hi vam anar tres vegades. Finalment, especialment en valencià, també és possible introduir el nom del mes amb la preposició en i sense l'article. Per exemple: Es van prometre en juny. 2. Sense preposició: Les expressions temporals que fan referència [...]
5. Ús de l'article davant de noms de festivitats: el Sant Joan o Sant Joan? / Preposició en noms de festivitats: al Nadal o per Nadal?
Font Fitxes de l'Optimot
, per Sant Jordi Aquest any no vindré per Nadal. Quan aquestes denominacions no es fan servir estrictament com a expressions temporals, preferentment s'introdueixen també sense article. Per exemple: Nadal pot ser una festa molt trista, per a molta gent (millor que El Nadal pot ser una festa molt [...]
6. L'article baleàric o article salat
Font Fitxes de l'Optimot
baleàrics hi ha noms que en tots els registres s'usen amb article general, i no amb el salat. Es tracta dels casos següents: Els noms de les hores: les tres i deu. Noms que formen part d'expressions temporals: al punt, a l'hora de dinar, el mes que ve, l'any 2020, l'endemà. Noms que expressen entitats [...]
7. Usos de la preposició fins i fins a
Font Fitxes de l'Optimot
aquell (en aquest cas, també es pot substituir la preposició a per en per evitar la confluència de les dues vocals). Per exemple: Correu fins (a) aquell arbre o Correu fins en aquell arbre. Amb valor temporal: 1. Es manté fins a: Davant d'expressions temporals que, en altres contextos però sense [...]