Resultats de la cerca frase exacta: 96

51. Exemple de denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA [...]
52. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Olot Judici ordinari 129/2001 Sentència 97/2001 Procediment: terceria de millor dret. SENTÈNCIA Olot, 13 de novembre de 2001 Pere Vilar Olivera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per l'entitat mercantil [...]
53. metge forense | metge forense, metgessa forense
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
l'assistència als menors involucrats en procediments que es tramiten davant del jutjat de menors. [...]
54. Abreviatures i sigles: J - L
Font Fitxes de l'Optimot
juliol: jul. junta de govern: j. de gov. junta directiva: j. dir. jurídic -a: jur. jurisprudència: jurispr. jutjat de primera instància: j. de 1a. inst. laborable: lab. làmina: làm. limitada: ltda. limitat: ltat. llei: L Llei d'enjudiciament civil: LEC Llei d'enjudiciament criminal [...]
55. recurs de cassació en interès de llei
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Recurs de cassació extraordinari que s'interposa contra una sentència que es considera errònia o greument danyosa per a l'interès públic dictada en única instància per un jutjat contenciós administratiu o per la sala contenciosa administrativa d'un tribunal superior de justícia o de l'Audiència [...]
56. interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. (majúscules i minúscules) / documents legals no singulars (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
de 23 de desembre de 1993  la provisió de 26 d'agost de 1995  les diligències prèvies 23/98  la cèdula de citació de 30 de juny de 1999 del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa  el judici de menor quantia 25/2000  el procediment abreujat núm. 147/85  les actuacions 27/92 el recurs contenciós administratiu [...]
57. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
58. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
59. Equivalències castellà - català. busca y captura f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
busca y captura f-crida i cerca f Ordre donada per un jutjat al govern perquè persegueixi i arresti un delinqüent. [...]
60. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
criteris abans esmentats, s'han de mantenir totes les partícules (preposicions i articles) si es marca l'abreujament amb un punt. Per exemple: n. de la t. (nota de la traductora) j. de 1a. inst. (jutjat de primera instància) En canvi, s'ometen si s'utilitza la barra inclinada. Per exemple: o/ (a [...]
Pàgines  6 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>