Resultats de la cerca frase exacta: 62

Diccionari castellà-català
31. cual (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
el... així...Cuales enseñanzas les dan, tales hijos les salen, segons els ensenyaments que els donen, així surten els seus fills. 8 de lo cual de la qual cosa. Hemos conseguido llegar, de lo cual estamos muy satisfechos, hem aconseguit d'arribar, de la qual cosa estem molt satisfets. 9 después de lo [...]
32. acuerdo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [convenio] acord. Llegar a un acuerdo, arribar a un acord. 2 [armonía] acord, entesa f. Reinaba el acuerdo entre ellos, hi havia entesa entre ells. 3 [conformidad] acord, conformitat f. 4 [cordura] seny. 5 [parecer] parer. 6 record. 7 amer consell de ministres. 8 de acuerdo d'acord. [...]
33. algo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m'ho expliques. 3 una mica, un xic, un poc, una engruna. Falta algo para llegar, falta una mica per a arribar-hi. Si hace algo de viento aclarará, si fa gens de vent s'aclarirà. 4 el que fos. Daría algo por, donaria el que fos per. adv 5 una mica, un poc, un xic. Está algo mejor, està una mica [...]
34. tocar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
35. extremo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ma adj 1 extrem -a. Las provincias extremas del Imperio Romano, les províncies extremes de l'Imperi Romà. La extrema gravedad de la situación, l'extrema gravetat de la situació. m 2 extrem. El extremo de la mesa, l'extrem de la taula. 3 [situación extremada] extrem. Llegar al extremo de no [...]
36. justo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] just, justament. Han llegado justo a la hora del tren, han arribar just a l'hora del tren. 12 llegar justo [a tiempo, en el momento oportuno] arribar just. 13 tener justo para vivir tenir el just per a viure. 14 vivir justo viure en l'estretor.  [...]
37. mandar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[por testamento] deixar, llegar. 5 [comisionar] enviar. Han mandado a un representante del instituto al congreso, han enviat un representant de l'institut al congrés. 6 [un caballo] dominar. 7 [prometer] prometre. 8 fam engegar. Mandar a paseo, engegar a passeig. 9 lo que usted mande a la vostra [...]
38. fin (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 fi f, final. Llegar hasta el fin, arribar fins a la fi. 2 [objeto] fi, finalitat f. Todo tiene uno u otro fin, tot té un fi o un altre. 3 [acabado] fi f, consumació f, resolució f, acabament. Dar fin a la redacción de un trabajo, donar fi a la redacció d'un treball. 4 a fin de a fi de [...]
39. por (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
prep 1 [finalidad] per, per tal de. Se levanta pronto por no llegar tarde, es lleva d'hora per no fer tard. 2 [en favor de] per. No hace nada por nadie, no fa res per ningú. 3 [elección, inclinación] per. Votar por el ganador, votar pel guanyador. 4 [hacia] vers, envers. Mostrar afecto por [...]
40. conocimiento (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 12 ha llegado a mi conocimiento que he sabut que, m'he assabentat que. 13 llegar una cosa a conocimiento de alguien arribar una cosa a orelles d'algú. 14 para su conocimiento perquè en prengueu coneixement. 15 perder el conocimiento perdre el coneixement (o els sentits). 16 poner en conocimiento [...]
Pàgines  4 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>