Resultats de la cerca frase exacta: 133

81. extremo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ma adj 1 extrem -a. Las provincias extremas del Imperio Romano, les províncies extremes de l'Imperi Romà. La extrema gravedad de la situación, l'extrema gravetat de la situació. m 2 extrem. El extremo de la mesa, l'extrem de la taula. 3 [situación extremada] extrem. Llegar al extremo de no [...]
82. justo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] just, justament. Han llegado justo a la hora del tren, han arribar just a l'hora del tren. 12 llegar justo [a tiempo, en el momento oportuno] arribar just. 13 tener justo para vivir tenir el just per a viure. 14 vivir justo viure en l'estretor.  [...]
83. mandar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[por testamento] deixar, llegar. 5 [comisionar] enviar. Han mandado a un representante del instituto al congreso, han enviat un representant de l'institut al congrés. 6 [un caballo] dominar. 7 [prometer] prometre. 8 fam engegar. Mandar a paseo, engegar a passeig. 9 lo que usted mande a la vostra [...]
84. fin (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 fi f, final. Llegar hasta el fin, arribar fins a la fi. 2 [objeto] fi, finalitat f. Todo tiene uno u otro fin, tot té un fi o un altre. 3 [acabado] fi f, consumació f, resolució f, acabament. Dar fin a la redacción de un trabajo, donar fi a la redacció d'un treball. 4 a fin de a fi de [...]
85. por (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
prep 1 [finalidad] per, per tal de. Se levanta pronto por no llegar tarde, es lleva d'hora per no fer tard. 2 [en favor de] per. No hace nada por nadie, no fa res per ningú. 3 [elección, inclinación] per. Votar por el ganador, votar pel guanyador. 4 [hacia] vers, envers. Mostrar afecto por [...]
86. color
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
87. conocimiento (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 12 ha llegado a mi conocimiento que he sabut que, m'he assabentat que. 13 llegar una cosa a conocimiento de alguien arribar una cosa a orelles d'algú. 14 para su conocimiento perquè en prengueu coneixement. 15 perder el conocimiento perdre el coneixement (o els sentits). 16 poner en conocimiento [...]
88. pena (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, treballs m. Pasar muchas penas para llegar a tiempo, passar molts fatics per arribar a temps. 11 a duras penas amb prou feines, amb penes i treballs. 12 a penas a penes. 13 bajo (o so) pena de sota pena de. 14 con pena amb pena. 15 causar (o dar) pena fer pena (o llàstima). 16 da pena verlo fa pena [...]
89. acord
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 18 posar-se d'acord ponerse de acuerdo. 19 prendre l'acord de tomar el acuerdo (o la resolución) de. 20 restar d'acord [quedar] quedar (o ponerse) de acuerdo, quedar. 21 venir a un acord llegar a un acuerdo.  [...]
90. fins
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tres, no más. Compteu fins a deu, contad hasta diez. 4 fins a [durada] hasta. Tens temps fins a les cinc, tienes tiempo hasta las cinco. 5 fins a (o en) hasta. Hem d'arribar fins en aquella església, tenemos que llegar hasta aquella iglesia. Hi ha gaire tros fins a casa teva?, ¿hay mucho trecho hasta [...]
Pàgines  9 / 14 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>