Resultats de la cerca frase exacta: 719

111. primer 2 -a
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
el més important o el millor entre els de la seva classe. El primer ministre. La primera actriu. Va ésser el primer de la seva promoció. Els primers violins. Estels de primera magnitud. Primera classe. de primera loc. adj. a) De primera classe, molt bo en el seu gènere. Ha fet una actuació de [...]
112. semblant 2
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
de recórrer a semblants mitjans. En geom., que té la mateixa forma i diferent magnitud. Dos triangles semblants tenen llurs angles iguals i llurs costats proporcionals.  [...]
113. longitud
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
reactors nuclears, magnitud proporcional al trajecte quadràtic mitjà recorregut per un neutró en l'estat tèrmic. longitud de moderació En la teoria dels reactors nuclears, magnitud proporcional al trajecte quadràtic mitjà recorregut per un neutró en ésser alentit entre la seva creació per fissió i [...]
114. dimensió
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
115. negatiu -iva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
a positiu. Una acceleració negativa. Inferior a zero, s'aplica a un nombre i a una magnitud. Que té el signe de la càrrega de l'electró electronegatiu. Electricitat negativa. Reproducció fotogràfica en paper que mostra els clarobscurs invertits amb relació a la realitat. Refús, no [...]
116. deriva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
trajectòria real d'un projectil respecte al pla de tir. Desplaçament lateral que cal donar a una arma per tal de corregir la deriva dels projectils. Variació del valor d'una magnitud o de la característica d'un circuit amb el temps, per causes diverses. deriva genètica Variació de les [...]
117. fase
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
sistema físic no homogeni. La fase sòlida d'una mescla d'aigua i gel. Aquesta dissolució té dues fases: una de diluïda i una de concentrada. Magnitud sinusoidal d'un sistema elèctric polifàsic. Conductor o born d'una línia elèctrica polifàsica. En mat., fracció del període [...]
118. multiplicador -a
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que multiplica. Nombre pel qual un altre és multiplicat. Factor numèric que indica la proporció en què l'increment d'una certa magnitud repercuteix en la variació final d'una altra que s'hi relaciona. El multiplicador de la inversió. El multiplicador monetari. Dispositiu [...]
119. quantitat
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
quantitat. quantitat d'un so [o quantitat d'una síl·laba] Temps requerit per a la seva pronunciació. quantitat de llum Magnitud fotomètrica igual al producte del flux lluminós pel temps considerat. quantitat de moviment Vector p definit per p = mv, en què v és la velocitat, en un punt material [...]
120. regulació
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Acció de regular; l'efecte. Regulació del trànsit. Mode de funcionament d'un sistema, d'un aparell automàtic, etc., consistent a comparar la magnitud a regular i la de referència a fi que dos valors siguin com més pròxims millor. Correcció o ajust del funcionament d'un [...]
Pàgines  12 / 72 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>