Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 27

1. 'no obstant', 'no obstant això' o 'això no obstant'? / És correcte 'no obstant' + SN, 'no obstant que' i 'no obstant haver' en català? / Com es diu 'no obstante' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'gust a' o 'gust de'? / 'olor a' o 'olor de'? / 'pudor a' o 'pudor de'?
Font Fitxes de l'Optimot
obstant això, el verb pudir regeix la preposició a. Així, es diu: Pudia a all, no es podia estar a prop seu. L'abric put a fregit.  [...]
3. És correcte rigorositat en català? / Com es diu rigurosidad en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom rigorositat (no pas rigurositat) està ben format des del punt de vista lingüístic, a partir de l'adjectiu rigorós i del sufix -itat, per expressar el significat de 'qualitat de rigorós'. No obstant això, convé no abusar d'aquesta forma en detriment del nom del qual deriva: rigor.  Per [...]
4. Nova gramàtica / 'quant més', 'quant menys' o 'com més', 'com menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
vendes facis, més comissions tindràs. Com menys hi vagi, més feina tindrà. En aquests casos les locucions quant més i quant menys, pròpies de la llengua antiga, han estat usades en registres formals per alguns autors contemporanis. No obstant això, les solucions recomanades són les construccions [...]
5. 'fer el cagatió' o 'fer cagar el tió'?
Font Fitxes de l'Optimot
fer cagar el tió Per designar la tradició nadalenca de picar un tronc i fingir que caga dolços i altres regals, l'expressió adequada és fer cagar el tió. A vegades es fa servir la forma aglutinada cagatió per referir-se a aquesta festa o, menys habitualment, al tronc. No obstant això, es tracta [...]
6. Canvi o manteniment de la preposició 'en' davant d'infinitiu / 'el primer en arribar', 'el primer a arribar' o 'el primer d'arribar'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
l'última en/a/de llevar-se. Va ser l'únic en/a/de no voler admetre que s'havia equivocat. No obstant això, en registres formals és preferible fer servir les preposicions a o de. Per exemple: Sigues el primer a tastar el nou menú de degustació. Els últims d'arribar a la meta només rebran un diploma.  [...]
7. Nova gramàtica / 'tot i això' o 'tot i així'?
Font Fitxes de l'Optimot
indiquen contrast, com ara amb tot (o tot amb tot), tanmateix, no obstant això (o això no obstant, no obstant), de tota manera (o de totes maneres), malgrat tot, etc.. Per exemple: Té molta feina; amb tot, tractant-se de tu, ho farà. No viuen gaire lluny. Malgrat tot, no crec que vinguin.  [...]
8. 'tanmateix' o 'així mateix'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'adverbi tanmateix es fa servir per indicar un contrast entre dos elements d'una connexió i equival a expressions com ara no obstant això, tot i això, malgrat tot. Per exemple: Va arribar l'estiu passat i, tanmateix, ja parla català amb força fluïdesa. Tots dos tenen opcions per aconseguir la [...]
9. 'Col·labora-hi' o 'Col·labora'?, 'Apunta-t'hi' o 'Apunta't'?, etc. / Elisió del complement de règim en situacions díctiques / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
període d'inscripció als tallers. Apunta-t'hi! No deixis que la campanya la facin els altres: col·labora-hi tu també. L'AMPA som tots. Participa-hi! No obstant això, en certs contextos molt restringits, aquest pronom es pot elidir, com ara quan l'interlocutor té al davant el full en el qual ha d'anotar [...]
10. Pronúncia dels mots prefixats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
perd o s'afebleix, sense que s'arribi a neutralitzar. No obstant això, de vegades en aquests tipus de mots hi ha fluctuació entre la neutralització i la no neutralització. Així, en parlars orientals, en la pronunciació de mots com contradir i entrepà de vegades la primera vocal es neutralitza (es [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>